OSNOVI ASTROLOGIJE

Namena serije tekstova pod imenom „Osnovi astrologije“ jeste da poput vodiča za tumačenje ukazuje na redosled tehnika i metoda kojima treba pristupiti prilikom analize natalne karte.

Od tabele dostojanstava opredeljena je Dorotejeva zbog kasnijih autora koji su oslonjeni na nju razvijali tehnike proračuna vladara karte.

Iz istog razloga primenjen je egipatski set termina i haldejski redosled dekana.

Podele znakova i vladarstava

Osnove astrološkog jezika zasnovane su na terminologiji koja opisuje osobine znaka i planeta u smislu simbola, te koja upućuje na dalji razvoj događaja, odnosno kako su simboli u pitanju signalizira redosled dešavanja.

Prvo sledi zadati okvir kroz znake Zodijaka i njihove osnovne principe, podele znakovai vladarstva.

Sledi lista znakova Zodijaka sa simbolom i pripadnošću elementu:

U nastavku je lista planeta, 7 tradicionalnih koje astrologija koristi (u pitanju su 2 svetla i 5 planeta ali se tradicionalno sve označavaju/zovu planetama).

Sunce

Sunce je davalac života, autor svetlosti i toplote. Toplo je i suvo, i povezano je sa pobedom, sa uspehom, sa prepoznavanjem, snagom, izrazom „Ja sam“, sa kreativnošću, sa spontanošću, sa lepotom; to daje vrlo seksualnu planetu.

Kada je Sunce istaknuto u horoskopu, sve navedene karakteristike će biti vrlo snažno izražene, i u zavisnosti od uslova, te dostojanstva ili debilitacije Sunce, izražavaće se vrlo upečatljivo.

Sunce je takođe povezano sa proročanstvom; Dionisi i Apolon su i solarne figure. Sunce je vrlo jasno povezano sa iskustvom prosvetljenja, iskustvo individualne svesti pridružilo se na dnevnom „Ja sam“ što je izvan Zodijaka. Individualna svest, kao i individualno telo su smrtni, duša besmrtna, te sva stečena iskustva odlaze zajedno sa telom napuštajući ovaj svet.

Mesec

Mesec je princip promene, rasta i raspada, neguje i hrani i modulira materiju kroz svoje stalno menjane faze. Kroz rast i opadanje, pomoću kojih se svetlost Sunca modulira i reguliše na sublunarnu materiju, više ili manje, u različitim vremenima kroz razne faze Mesečevog kretanja.

Mesec takođe povezuje aspekte planeta i prenosi ih na Zemlju na veoma moćan način. Dakle, to je jedna od glavnih veza između Neba i Zemlje. Druge dve veze su Merkur i Venera, koji na neki način prevode svetlost veoma slično Mesecu, ali ne toliko važno kao što Mesec čini.

Merkur

Merkur je glasnik bogova. Vladar je pisara, trgovaca, lopova, bankara, ali i naučnika, te je vezan sa jezicima, slovima, logikom.

Kako je najbliži Suncu, tako Merkur uzima njegove benefične/malefične, dnevne/ noćne, kvalitete, jednako kao i od drugih planeta sa kojima je Sunce povezano, bilo po aspektu lii po dispoziciji.

Merkur ima veze sa davanjem objašnjenja i interpretacije. Ključna reč za Merkur je lukavstvo. Analizira se zajedno sa Mesecom te su zajedno signifikatori uma i duše.

Venera

Venera je Boginja ljubavi, ali ključna reč za Veneru je u stvari požuda. Moderni astrolozi, pogrešno su povezali da je požuda povezana sa Marsom. Venera je benefična planeta i zove se manji benefik jer stvari koje ona radi su veoma prijatne, ali one imaju veze sa ličnim, intimnim životom i nisu nekog dometa. kako je Venera požudna, njena benefičnost je svakodnevnog tipa, sastavljena od prizemnih želja i u razmeri života na planeti Zemlji omogućava sitna i malo veća zadovoljstva, neka čulnog tipa, neka umetničkog, u svakom slučaju zasnovana na ugađanju i konforu.

Mars

Mars je više povezan sa agresijom i sa osvajanjima i stvarima koje mogu biti (i često su) učinjene u vezi sa požudom, ali Mars nije požuda. Mars je simbol borbe, gneva, rasprave, inicijative, hrabrosti, smelosti. Mars je malefična planeta. Mars je manji malefik, zato što je obim vizije Marsa ograničen u vremenu i prostoru dok su Saturnovi efekti daleko dalekosežniji.

Jupiter

Jupiter je veći benefik i Jupiterov uticaj je mnogo veći nego Venerin. Oslobađa nas mnogih ograničenja od kojih Venera ne može da oslobodi. Jupiter označava bogatstvo, slobodu i obilje. Mundana je planeta, u ličnim pitanjima označava odnos religije, morala, politike natusa i taj odnos projektuje na opšta dešavanja.

Saturn

Saturn predstavlja ograničenja i prepreke, svake vrste. Upravlja grobljima. Takođe vlada naukom. Upravlja matematikom, kao i Merkur. Saturn reguliše stvari koje su samostalne, sopstveni poslovi. U krajnjoj instanci označava ono što se zove „više tajna filozofija“ ezoterična filozofija.

Merkur i Saturn su povezani magijom. Saturn i Merkur takođe su povezani astrologijom. Saturnov uticaj se proteže preko završetka svih stvari, preko svih ruševina i starih stvari, generalno.

Dok je Sunce vruće i suvo, Merkur ima tendenciju da bude suv, ali može se razlikovati dosta u zavisnosti od toga sa kojom planetom je povezan.

Venera je topla i vlažna. Jupiter je topao i vlažan. Mars je topao i suv. Saturn je hladan i suv. Mesec je topao i vlažan kada raste, i hladan i vlažan u njegovoj opadajućoj fazi.

Planete se dele na:

po rodu:

  • muške planete Sunce, Mars, Jupiter i Saturn
  • ženske planete Mesec, Venera
  • androgin Merkur

po sekti:

  • dnevne planete Sunce, Jupiter, Saturn
  • noćne planete Mesec, Venera, Mars

po nameri:

  • benefične/dobre Jupiter, Venera (Sunce – ako ispunjava uslov)
  • malefične/loše Saturn Mars

Sunce može biti malefik kada spaljuje planetu sa kojom je, orbis do 8°;

Mesec je benefik kada raste, malefik kada opada.

Merkur je neutralan, iznad horizonta dnevni, ispod noćni.

Sa malefikom prihvata malefičnost, sa benefikom nije malefičan, ali ostaje pitanje koliko je benefičan.

PLANETE – ILUSTRACIJE

Planete su „produžena ruka“ Zodijaka, tačnije znakova. Kao takvi oni se mogu tretirati kao glumci u predstavi u kojoj su znaci i kuće scenografija.  Planete imaju međusobne odnose u koje unose svoje osobine.

Saturn – subota

Strane sveta: jug, od zapada ka severu

Prijatelji: Jupiter, Sunce i Merkur

Vreme: oblačno, tmurno, hladno

Vetar: istočni

Boja: crna

Jupiter – četvrtak

Strane sveta: od istoka ka jugu, od severa ka zapadu

Prijatelji: sve osim Marsa

Vreme: poboljšava vremenske uslove loših planeta

Vetar: severni vetrovi

Boja: teget, morska ili zeleno plava, mešavina žute i zelene, boja purpura

Mars – utorak

Strane sveta: istok, od severa ka istoku

Prijatelji: Venera

Vreme: oblaci, gromovi, munje, „jak vazduh“, ili lepo vreme sa izmaglicom

Vetar: zapadni

Boja: crvena, vatrena, sjajna

Sunce – nedelja

Strane sveta: od istoka ka severu

Prijatelji: sve osim Saturn

Vetar: istočni

Boja: zlatno žuta, jasno crvena

Venera – petak

Strane sveta: od juga ka istoku i zapad

Prijatelji: svi sem Saturna

Vreme: južni vetar, leti mirno, zimi kišno

Vetar: letnji vetrovi

Boja: zelena, bela, svetloplava

Merkur – sreda

Strane sveta: od zapada ka jugu i obrnuto

Prijatelji: jupiter, Venera, Saturn

Vetar: podstiče vetar koji odgovara planeti sa kojom pravi aplikacioni aspekt

Boja: siva i limun žuta

Mesec – ponedeljak

Strane sveta: sever

Prijatelji: Jupiter, Sunce(?), Venera i Merkur

Vetar: u skladu sa planetom sa kojom pravi prvi aspekt

Boja: bela i sve blede I izbledele

Tripliciteti-elementarna osnova astrologije

Osnov astrologije nije zodijački pojas ekliptike, kao ni planete razvrstane po vladarstvima imaginarne podele te iste ekliptike na dvanest jednakih delova-znakova, već elementi koji prenoseći informaciju duhovnog sveta, formiraju materijalni svet, i čine esenciju oba.
Podela na četiri elementa je osnov svih kasnijih podela Zodijaka, i pokretač svih dešavanja koja se iz bezvremenog korena distribuiraju u prostor i vreme.
Vazduh, vatra, zemlja i voda, jesu očigledni elementi materijalnog sveta, kao i očigledni elementi čoveka, u kome se materijalno nadograđuje na duhovno.
Smisao izreke „kako gore, tako i dole“ nije da se na nebu broje svakakve leteće skalamerije, već da se primeni osnovni pricip „gornjeg“ duhovnog sveta, tačnije da se informacija o četiri elementa „spusti“ u čoveka.
trilicitet ima osnovu u broju tri, koji se osim brojeva sedam i devet najčešće sreće u duhovnoj tradiciji.
Dvanest znakova su grupisani u skladu sa četiri elementa po tri znaka. Read more

Nebeska hijerarhija

Nebesa i nebo, na određeni način u svojim iskonskim načenjima objašnjavaju svrhu i ustrojstvo astrologije. Vidljivo oku, kako je od davnina definisana astrologija jese ono što je vidljivo i duši i duhu, iako ga oni vide drugačije od oka. U tom pogledi fizički univerzum, ono što bi nazvali nebo, i što je dostupno oku ili teleskopu ne zanima astrologiju niti se time bavi. Zbog toga je moderizatorima astrologije, a ujedno i onima koji su naneli najviše štete, najlakše bilo da sve što kroz teleskop vide nakače u astrologiju, iako to ima isto i čak manje smisla nego nakačiti kineska slova u azbuku. Read more

Astrološka simbolika

Astrologija je jezik. Jezik simbola koji po matematičkim metodama razvrstava šta i kada predstavljaju kombinacije znaka, planete i kuće, te aspekata i drugih međuzavisnih odnosa bitnih pokazatelja karte, bilo da je natalna, horarna, mundana ili neka druga. Simbol je najopštije, sve ono što može stajati umesto nečeg drugog i da ga tom prilikom prepoznatljivo reprezentuje. Read more

Superiorne planete u ličnom horoskopu

Pet planeta i dva svetla u tzv haldejskom nizu-poretku postavljeni su podelom na superiorne i inferiorne u odnosu na Suce kao veliko svetlo, čiji sjaj prenosi na sublunarni svet Mesec, malo svetlo. Niz počinje Saturnom, kao takmacem Sunca, te nastavlja Jupiterom i Marsom. Ove tri planete se nazivaju superiornim, stim da su Jupiter i Saturn hronokratori, te se njihova konjunkcija posebno ceni kao jedan od primarnih nosilaca mundane analitike. Ciklus konjunkcija hronokratora uključuje i Marsa, ali mu ne daje na važnosti kao već pomenutim planetama. Od Sunca, haldejski poredak nastavlja sa Venerom, Merkurom i konačno Mesecom ispod koga se nalazi sublunarni svet, tj svet kakav mi poznajemo i koji na vrlo suptilan način, informacijom „uređuju planete“. Read more

Anatomija Zodijaka

Zodijak, izmišljeni životinjski krug, koji opasuje Zemlju duž ekliptile, precizno podeljen na dvanest delova, svaki po 30 stepeni, analogijom sazvežđa, koja su takođe duž ekliptike ali nikako potpunom identifikacijom sa tim sazvežđima, produkt je metafizičke ideje arhitekture duše koja odgovara arhitekturi tradicionalnog kosmosa. Read more

Potencijali i realizacija

Opšte stvari

Astrologija, kao i celo civilizacisko nasleđe Evrope, gde mi ipak pripadamo makar astrološki, šta god ko tvrdio, , nasleđe je Helenizma. Drevna Grčka je kamen temeljac svega što se u Evropi razvilo a ima u sebi korene logike, filozofije, matematike, istorije, i ostalih disciplina, naučnih i manje naučnih koje čine civilizaciju.
Astrologija koju danas imamo bogata je simbolizmima helenske mitologije, prilagođena imanima boažanstava starog Rima, ali oslonjena na helensku filozofiju. Uostalom u ta vremena svaki „učenjak“ je bio i matematičar, i filozof, i astrolog, ali i lekar, geograf itd. Read more

Deca u natalnoj karti

Pitanje potomstva oduvek spada u jednu od najznačajnijih analiza prilikom tumačenja natalne karte. Postoji nekoliko metoda prilikom analize ove teme; a radi se proceni stanja kuća-polja koja simbolizuju decu, potom planeta koje su zadužene za navedenu simboliku, i nematerijalnih tačaka, često greškom nazvane arapske tačke, koje takođe ukazuju na ishod analize. Read more

1 2