Tripliciteti-elementarna osnova astrologije

Osnov astrologije nije zodijački pojas ekliptike, kao ni planete razvrstane po vladarstvima imaginarne podele te iste ekliptike na dvanest jednakih delova-znakova, već elementi koji prenoseći informaciju duhovnog sveta, formiraju materijalni svet, i čine esenciju oba.
Podela na četiri elementa je osnov svih kasnijih podela Zodijaka, i pokretač svih dešavanja koja se iz bezvremenog korena distribuiraju u prostor i vreme.
Vazduh, vatra, zemlja i voda, jesu očigledni elementi materijalnog sveta, kao i očigledni elementi čoveka, u kome se materijalno nadograđuje na duhovno.
Smisao izreke „kako gore, tako i dole“ nije da se na nebu broje svakakve leteće skalamerije, već da se primeni osnovni pricip „gornjeg“ duhovnog sveta, tačnije da se informacija o četiri elementa „spusti“ u čoveka.
trilicitet ima osnovu u broju tri, koji se osim brojeva sedam i devet najčešće sreće u duhovnoj tradiciji.
Dvanest znakova su grupisani u skladu sa četiri elementa po tri znaka.
Na taj način dobijamo: vazdušno trojstvo, Blizanci, Vag, Vodolija; vatreno trojstvo, Ovan, Lav, Strelac; zemljano trojstvo, Bik, Devica, Jarac, i vodeno trojstvo, Rak, Škorpija, i Ribe.
Ovu podelu je vrlo bitno znati, jer su elementi osnova ne samo zodijačkih znakova, već i same strukture čoveka, tačnije temperamenta, koji je temeljna stvar u proceni sudbine, ličnosti i karaktera. Veza je sledeća; vazdušni triplicitet je predstavljen sangviničnim temperamentom, vatreni kolerčnim, zemljani melanholičnim, i vodeni flegmatičnim. Temperament koji je najzastupljeniji opredeljuje osnovu tipa ličnosti.

Svakako ovde treba povezati još dve stvari koje su u osnovi zasnovane na triplicitetnoj podeli Zodijaka.
Prvi je podela godine na četiri godišnja doba koja u sebi nose triplicitetno temperamentalnu karakteristiku, pa tako proleće ima vazdušni-sangvinični osnov, leto vatreni-kolerični, jesen zemljano-melanholični, i zima vodeno-flegmatični. Saglasno ovoj podeli i četiri faze Meseca imaju istu podelu; prva četvrt vazdušno-sangvinična, druga vatreno-kolerična, treća zemljano-melanholična i četvrta vodeno-flegmatična.
Još jedna bitna podela, na dva, u skladu sa dva svetla koji su osnov života i determinanta podele na aktivno i pasivno, odnosno na muški i ženski pol, simbolizavano podelom na dan-aktivni, muški i noć-pasivni, ženski princip, deli horoskop po sektama. Astrološke sekte striktno odvaju dva navedena principa po podeli na dnevni i noćni sektor, što samim tim, određenim planetama daje snagu ili slabost.
Na ovaj način su podeljeni i tripliciteti, tako da imaju svog dnevnog i noćnog vladara.

Podela izgleda ovako:
Vatreni triplicitet-Ovan, Lav, Strelac ima dnevnog vladara Sunce, noćnog Jupitera.
Vazdušni triplicitet- Blizanci, Vaga, Vodolija ima dnevnog vladara Saturna, noćnog Merkura
Zemljani triplicitet- Bika, Devica, Jarac ima dnevnog vladara Veneru, noćnog Mesec
Vodeni triplicit-Rak, Škorpija i Ribe ima i za dnevnog i za noćnog vladara Mars
Osim vladara, tripliciteti imaju i suvladare tzv. participirajuće vladare pa tako vatreni triplicitet ima participirajućeg vladara Saturna, vazdušni Jupitera, zemljani Marsa i vodeni triplicite najprirodnijeg participirajućeg vladara-Mesec.
Uloga triplicetnih vladara je da ukažu na razvoj događaja po pitanju vladarstva planete, nalik onome što se simbolički prikazuje vladarem znaka (moderno nazvano dispozitorom). Na taj način se osim vladara znak u kome se nađe planeta za njen simbolizam vezuje i stanje vladara tripliciteta, kako glavnog tako i participirajućeg.
U praksi će to značiti ako je planeta dobro postavljena a triplicitetni vladar loše, stvari će krenuti dobro a potom poći nizbrdo ili ako je planeta loše postavljena a vladar tripliciteta dobro, stvari koje krenu loše popraviće se vremenom. Ovde napominjem da se vladar tripliciteta po snazi nalazi uvek iznad vladara znaka-dispozitora osim ako je to ista planeta.
Na ovaj način stiče se ukupna slka o karti, bilo da je natalna, mundana ili neka druga i dobijaju se odgovori zašto neke naizgled odlične karte ne realizuju sve svoje potencijale ili zašto neke naizgled loše karte ne ispune svoja preteća očekivanja.

Podela na tri faze, dela, života u skladu da tri vladara tripliciteta u Helenskoj astrologiji se nije koristila pre Doroteja, ili bar nema pisanih tragova o tome.
Podela se vršila na dve faze, pa je vladaru dnevnom ako je rođenje dnevno pripadao prvi deo života, i noćnom ako je rođenje noćno je takođe pripadao prvi deo života, (u skladu je sa podelom horoskopa po sektama), dok je participirajući, ili treći vladar vladao kao suvladar uz prva dva(videti tabelu u prilogu). Bitno je znati da su tripliciteti već korišćeni u drevnoj astrologiji u obliku procene stanja svetala spram sekti i samim tim snage karte.
Problem nastaje u vremenu koje se dodeljuje vladarima tripliciteta u pogledu godina. Neki autori stavljaju fleksibilnu granicu 25 do 30 godina, međutim moj lični stav je da granicu može opredeliti samo i jedino sama astrologija, te prvom vladaru dodeljujem period do prvog Saturnovog povratka, drugom do drugog, a trećem nakon tog perioda ili do trećeg Saturnovog povratka(koji je vrlo redak) ili do kraja života.
Al-Andarzaghar, drevni persiski astrolog, navodi na primeru 4. polja da prvi vladar triplicitet predstavlja roditelje, drugi imovinu, a treći uslovno završetak svih stvari ali i zatvore.
Slično tome u pitanjima 9. kuće navodi da prvi vladar tripliciteta ukazuje na putovanja, potencijalna mesta i pogodnosti ili nepogodnosti na putu, drugi vladar ukazuje na religioznost i veru natusa, a treći ukazuje na vizije, nauku, astrologiju, predskazanja i slično.
U slučaju 1. kuće, prvi vlada tripliciteta ascedenta ukazuje na život i prirodu natusa, njegove želje, interesovanja, šta dobija šta ne, i šta ga čeka na samom početku života. Drugi vladar tripliciteta je zadužen za srednje godine i opisuje snagu, kvalitet i stanje tela, dok treći ukazuje na isto što i prva dva u trećem delu života ali i na način smrti.
Pitanje braće i sestara, koje je čest predmet derivaciskog tumačenja kuća, po metodu triplicetnih vladara se rešava tako što prvi označava starije, drugi srednje(vršnjake, jer treba uzeti u obzir poligamiju u tom periodu i česte situacije da su polubraća vršnjaci), a treći mlađe.
Kod pitanja 5. polja, prvi vlada predstavlja i životnu snagu i decu, drugi zadovoljstva, dok treći predstavlja razne glasove(u smislu poruka i vesti koje se dobiju).
Polje bolesti, 6. kuća, ukazuje na više simbolika, prvi vladar označava samu bolest i mogućnost oporavka, drugi robove(u današnje vreme ljude koji pružaju usluge natsu, podstanare i slično) dok treći ukazuje na kvalitet toga što se prima o njih (kvalitet rada zaposlenih, visinu kirije podstanarima, valjanost majstora….), ali ukazuje i na četvoronožne životinje i njihovo stanje.
Pitanja 7. polja, prvi vladar tripliciteta ukazuje na ženu, drugi na sukobe i parnice, treći na ograničenja.
Polje koje je večiti predmet straha, 8. po pitanju prvog vladara jeste sama smrt, dok drugi ikazuje na stare stvari, a treći na nasledstvo.
Nasuprot osmom, 2. polje je komplikovanije za tumačenje, osim što prvi daje prihod u prvoj trećini, drugi drugoj a treći pod starost, gleda se i mesto gde se nalaze, snaga planete i to ukazuje na izvor prihoda. Na taj način se voljnim usmerenjem natus može promenom posla ili delatnosti da ispuni simboliku i popravi materijalno stanje.
Kod pitanja 10. polja, prvi vladar daje sliku mohućnosti napretka u hijerarhiji, bliskosti sa vlašću i sistemom, drugi daje slavu, a treći govori o kontinuitetu prva dva.
Kod 11. polja prvi ukazuje na planove, drugi na prijatelje a treći na ishod prva dva, valjanost planova i prijatelja.
Kod 12. polja, prvi ukazuje na neprijatelje, drugi na sreću ili maler, dok treći govori o većim životinjama.
Triplicitetni vladari kao primarni pokretač imaju veći autoritet u prognoziranju od vladara kuća kako se to određuje po dispoziciji znaka sa korespondirajućom planetom, i stoga ih je neophodno proceniti prilikom svake akcije ili promene u životu. na isti način će dati definitivan odgovor u horarnim timačenjima i ukazati na ishod u postavljanju elekcionog horoskopa ili horoskopa događaja.

 

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.