Astrološka simbolika

Astrologija je jezik. Jezik simbola koji po matematičkim metodama razvrstava šta i kada predstavljaju kombinacije znaka, planete i kuće, te aspekata i drugih međuzavisnih odnosa bitnih pokazatelja karte, bilo da je natalna, horarna, mundana ili neka druga. Simbol je najopštije, sve ono što može stajati umesto nečeg drugog i da ga tom prilikom prepoznatljivo reprezentuje.

U knjizi Rasprava o istoriji religija, Mirča Eliade kaže: Simbol se kao transcedentna kategorija visine, nadzemaljskog, beskonačnog, otkriva celom čoveku, njegovom razumu i njegovoj duši… Simbolizam je neposredna misao potpune svesti, tj. čoveka koji se otkriva kao takav, čoveka koji postaje svestan svog položaja u svetu… Jedna od značajnih crta simbola je simultanost smislova koje otkriva. Vodeni ili lunarni simbol važi na svim nivoima stvarnosti i ta mnogostruka vrednost simultano se otkriva… Simbolička misao može sažeti sve… Zagonetke i tajne same daju odgovor, ali u obliku simbola.

Svaki simbol krije u sebi određeni duboki sadržaj, određeno duboko značenje. Ovi sadržaji nisu običan plod  imaginacije čoveka, kulture ili tradicije koja je simbol stvorila. Oni u prenesenom smislu uvek odražavaju jedan deo procesa, principa, tajni i zagonetki postojećih u prirodi i čoveku; onih koje nadilaze granice razuma i njegove logike, granice konkretnog, vidljivog i opipljivog, granice dostupnog i mogućeg. Na taj način astrološke planete, ne zrače, ne postiču, ne čine, već isključivo znače, označavaju.

Ređini ima daleko određeniji, filozofski ali i praktični opis simbola spram jasne snage skrivene mudrosti, potisnute od strane materijalnog ali daleko nadmoćnije u pogledu duhovnog odnosa čoveka, sa univerzumom koji predstavlja samog tvorca.Da bi shvatili Ređnijia, mora se početi od Dantea, koji u Gozbi kaže:“….tekstovi se mogu razumevati i treba ih predstavljati na osnovu četiri značenja; doslovno značenje; alegorisko značenje-istina skrivena iza lepe laži; moralno značenje; i anagogičko značenje-najdublje značenje teksta koji se, čak i u svom doslovnom značenju, bavi problemom duhovnog reda“. Dante anagogički smisao naziva nad-smislom, odnosno uzdizanjem.  Reč simbol, kako navodi Ređini, ima veoma precizno i kompleksno značenje, na ta upućuje etimološka analiza.  U grčkom jeziku, odakle potiče simbol(sim bolis), označava dogovor znak obeležje, u osnovi prihvatanje. Sa druge strane suprotnost je dia bolis, odbacivanje, razdvajanje protivljenje, diabolo kako kažu za đavola u nekim jezicima. Simbol vodi sintezi, njegova suprotnost vodi rastakanju, slamanju, smrti….

Korespodencija Neba i Zemlje predstavljena je astrološkim simbolima, koji spram potrebe daju odgovor na postavljenio pitanje sičnošću principa prepoznavši predmet, događaj i slično. Kad govorim o sličnosti principa, konkretno Mars će jednako označavati i kamenu strelu neolitskog lovca, i gvozdenu strelu grčkog vojnika, kao i metak ispaljen iz mskete, jednako sa onim ispaljenim iz najnovijeg tipa puše ili pištolja. Tražiti nove simbole zarad tehnološkog napretka je neproduktivno i neastrološki. Astrologija sadržava potrebne informacije u primarnim principima. Takože dobar primer je Merkur koji će jednako označiti i reč, i slova napisana na kakvom papirusu ili glinenoj tablici, ali i sms, e-mail, poruku na viberu i slično.

Simbole koje nosi astrologija, tačnije njihovu vezu sa astrologijom i onim što označavaju treba tražiti paralelno u najstarijim astrološkim izvorima, kao i u začecima onoga što danas nazivamo horoskopskom astrologijom.  Prva veza astrologije kao jezika simbola jeste veza samog čoveka, mikrokosmosa, sa univerzumom, makrokosmosom, razvijena kroz astrološku medicinu. Ovde se radi o spajanju vavilonske i egipatske tradicije, a pripisuje se Berosu sa Kosa, te je vrlo važno naglasiti da je Kos postojbina hipokratske medicine, nazvane po Hipokratu, utemeljivaču kliničke medicine sa pomenutog ostrva. Sa druge strane u Egiptu, medicina je, jednako kao i astrologija, bila pod zaštitom boga Tota, koji je poznat i kao Hermes Trismegistus. Jatromatemetika, grčki naziv za astrološku medicinu, takožese pripisuje Hermesu. U začetku horoskopske astrologije, delovi tela označeni su zodijačkim znacima,Počinjući od glave, saglasno prolećnom ekvinocijumu i znaku Ovna, a završavajući se stopalima analogno Ribama. Ova se podela pripisuje Grcima, i njihovoj potrebi da usaglase čoveka i univerzum u jedinstvo. Grčka, stoička misao prepoznaje se u ideji makrokosmosa univerzuma i mikrokosmosa čoveka.

Veza biljaka i astrologije, takođe se razvila kroz simbole astrološke medicine, kroz vezu sa znacima, dekanima, planetama, pa čak i zvezdama nekretnicama. Kamenje, odnosno poludrago kamenje kome su se priisivale magiske osobine, povezano je sa astrologijomvrlo rano. Povezivanje sleduje svetla, Sunce i Mesec, koji su kao nosioci simbola života prvi povezani sa kamenjem, na osnovu sličnosti i boja. Kamenje je povezano sa zvezdama nekretnicama, što je jasno na osnovu Mašalahovih zapisa koji datiraju u osmi vek, a sam autor navodi kao izvor Hermesa. Po drugim izvorima kamnje i veza sa astrologjom datira iz egipatskih običaja povezivanja kamenja sa danima meseca i dekanima, a često i pomoću boja.

Boje su povezane još u drevnom Vavilonu, no pomalo konfuzno tako da osim crvene za Marsa i zlatne za Sunce, ostale variraju u zavisnosti od autora.

Veza planeta i metala je alhemisko nasleđe, kao uostalom i cela tradicija Hermetizma. Helenska Aleksandrija je jedan od centara tadašnje alhemije jednako kao i astrologije. Zlato za Sunce, srebro za Mesec, živa za Merkur, bakar za Veneru, Marsu gožđe, kalaj za Jupitera i olovo za Saturna, astrološko-alhemiski je „periodični sistem“.

Preduslov da se astrološki simboli razviju jeste nastanak sistema kuća. Zodijak sa dvanest znakova nastao je u Vavilonu, dekani su preuzeti iz egipta  a nastankom horoskopske astrologije kakvu mi danas poznajemo, pojavljuju se kuće-topoi ili latinski loci. Kako ne bi došlo do zabune, potrebno je naglasiti razliku u reči kuća, jer se tako označava i zodijački znak, napr. Ovan je dnevna Marsova kuća, odnosno oikoi, ili domi, odakle se za planetu u svom znaku i kaže da je u domicilu. Kuće u današnjem smislu, topoi-loci,  koje pokrivaju različite sfere ljudskog života, nazivaju se mundane(ne mešati sa mundanom-političkom astrologijom), jer govore o dešavanjima natusu u „svetu“  odnosno svakodnevnim događanjima i odnosima.                                                                                                                          Podela na kuće, kakve danas poznajemo, je posledica starijih podela, u prvom redu na kvadrante. Ova je pak podela usklađena sa prirodom, sa ulaskom Sunca u četiri kardinalna znaka, odnosno četiri godišnja doba. Osim podele na kvadrante, četiri godišnja doba kroz osnovne kvalitete dele godinu, a zatim i astrologiju na četiri osnovna principa stvaranja, vatru, vazduh, zemlju i vodu.                                                                                                                               Po egipatskoj metodologiji, Sunce i Mesec su jaki i mladi kad se nađu na istoku, najveću moć dostižu na sredini neba, a slabost iskazuju na zapadu. U skladu sa ovim, od ascedenta (horoskopa ili horoskopske tačke natala) do MC-a, ukazuju na mladost, potom od MC-a do descedenta na zrelost, te od descedenta do IC-a na starost, dok od IC-a do ascedenta predstavlja krajnju starost i smrt.

Dalje podele Zodijaka, dovode nas do dodecatemorion-a ili dvanestine. Svaki znak se deli na dvanest jednakih delova od po 2°30′. Ovakva podela umnožava značenja koja nosi jedan znak i dovodi ga u jasnu korespodenciju sa ostalih jedanest ili potvrđuje u potpunosti sva njegova značenja ukoliko odgovor koji tražimo bude i u dvanestini istog znaka. Na primer ukoliko je znak Riba a dvanestina Vage, tada dvanestina modifikuje značenja znaka.

Način na koji zodijak prenosi informaciju jeste skup planetarnih slika, izveden iz primarnog simbolizma svake planete, zasnovanog na njenim mitskim, arhitipskim i sveopštim simboličkim značenjem i odnosom čoveka prema zadatom simbolizmu.
Skupom od 7 planeta, opisan je najveći broj postojećih stvari, segmenata života, događanja kao i kompletna psihofizička struktura čoveka. Planete imaju simboličku korespodnciju sa znacima Zodijaka i kućama, te zajedno sa njima čine slike života na planeti Zemlji.

U konkretnim situacijama iz jedne planete, znaka ili kuće, u redu će stajati karakterna osobina, fizička-telesna karakteristika, način razmišljanja, stil oblačenja, brzina reagovanja, način vožnje, odabir sporta, omiljena mesta za izlazak, broj prijatelja, radno okruženje, užitak u ukusima, omiljena literatura, i veliki broj drugih osobina i događaja koje ovde nije neophodno navesti. Osnov svega jeste temperament, koji se dobija vrlo komplikovanim proračunom koji u osnovi uzima Mesečevu fazu, godišnje doba, znak u kome je ascedent i odnos planeta prema ascedentu…

Vatreni znaci odgovaraju koleričnom temperamentu, vazdušni sangviničnom, zemljani melanholičnom i vodeni flegmatičnom. Ova četiri elementa i kretanje Sunca naizmenično kroz znake čine osnov horoskopa i osnov „delovanja“ planeta.
Kao osnovni model kretanja uzima se krst, koji formira Sunce, ulaskom u četiri kardinalna znaka, podeljena po elementima.

Planete, raspoređene po haldejskom nizu nose neka od sledećih značenja:

Saturn-Dnevno prelazi oko 2 minuta, a zodijak pređe za 29 godina prosečno
Priroda: dnevna planeta, hladna i suva, melaholična, zemljana, muška, veliki malefik…..seljaci, radnici, starci, askete, preci…reumatska i hronična oboljenja, anksiozne bolesti, rak, paraliza..pusta, šume, pećine, jame, rudnici, crkve, groblja, ruine….oblačno, tmurno, hladno.

Jupiter-Dnevno pređe 4 minuta i 59 sekundi, a ceo zodijak prođe za dvanaest godina. Priroda: dnevna muška planeta, umereno topla i vlažna, vazdušna, benefik, umeren, skroman trezven i pravdoljubiv….dvokati, sudije, poslanici, sveštenici, profesori, studenti, ambasadori, stranci….jetra, žuč, hematološka obolenja…javni skupovi, oratorijumi, kongresi, sudnica…ambasada, sva velika i prostrana mesta sa stranim uticajem, kulturni centri, zgrade vlade,vrhovni sud, univerzitet, auto putevi, crkve i katedrale…oboljšava vremenske uslove loših planeta

Mars-Dnevno pređe oko pola stepena. Priroda: muška noćna planeta, topla i suva, malefik. Osobine, benefično: hrabar i neustrašiv, samopouzdanje, ratoboran, izlaže se opasnostima…..policajac, vojnik, majstori, mesar, stolar….
…temperature i groznice, povrede i ožiljci, migrene, histeria…peć, dimnjak, majstorska radionica, kasarna, streljana…alat, oružje, oštri i šiljati predmeti, mašine, brdovita mesta….oblaci, gromovi, munje, „jak vazduh“, ili lepo vreme sa izmaglicom

Sunce-Dnevno kretanje sunca je 59 minuta i 8 sekundi. Uvek se kreće po ekliptici. Vlada vatrenim triplicitetom Ovan/Lav/Strelac. Priroda: toplo, suvo, muška, dnevna planeta, benefična ako je dobro postavljena. predstavlja osobu krupnu, svetliji ten, okruglo čelo, manje kose, velike oči, ponekad buljave, brada, zdrave konstitucije.
…..označava ljude na položaju, direktore, vojna lica-generale, playboje, lica visokog položaja u administraciji, zlatare….bolestisrca krvnih sudova i mozga, kičmena moždina i kičma, leđa-reuma, bolesti očiju, nesvestice, konvulzije, groznice…..kuća, kafana, teatar, zgrade vlade i kulturnih institucija.

Venera-Dnevno pređe 58 minuta i 9 sekundi. Priroda: ženska planeta, umereno hladna i vlažna, benefik, autor veselja i radost, vazdušni i vodeni elementi. Osobine, benefično: označava tihe i mirne ličnosti, prijatne elegantne, vesele, sklone ljubavi i umetnosti, društvene…muzičari, moleri, stilisti, umetnici, frizeri, kozmetičari, kockari…
….dijabetes, polno prenosive, bubrežne i urinarne infekcije, hernije…atelje, blagajna, banka, butik, diplomatija, frizer, okrugle stvari, poslastičarnica….južni vetar, leti mirno, zimi kišno.

Merkur-Dnevno pređe do 1 stepen i 40 minuta, blizu je sunca i ne udaljava se na više od 27 stepeni. Priroda: ni muška ni ženska, zavisi od planeta sa kojima je povezan, hladan, suv, melaholičan, sa beneficima dobar, sa maleficima loš…. učeni i informisani ljudi, trgovci, novinari, administrativci, astrolozi, dizajneri, kuriri, lopovi…..
… vrtoglavice, letargije, duševne bolesti, tbc, bronhitis, pluća, mucanje i tikovi…..ulica, prevozno sredstvo, komšiluk, trotvar, bibliteka, lokalna prodavnica, kiosk, knjižara, pošta, osnovna škola, skup ljudi….vetrovito, nestalno
…. podstiče vetar koji odgovara planeti sa kojom pravi aplikacioni aspekt.

Mesec-Dnevno kretanje meseca je oko 13 stepeni, a zodijak obiđe za 27 dana 7 sati i 43 minuta. Nikad nije retrogradan uvek je direktan. Priroda: ženska, vodena planeta, hladna, vlažna, flegmatična…žene i ženski rod, dame, obične ljude, mase, spremačice, babice, …. stomačne, živčane, loša emotivna stanja, bolesti na levoj strain, menstruacije, očne bolesti-levo kod muškarca, desno kod žene, boginje i infektivne bolesti, kašalj i sluz….porodični dom, mesta blizu vode, jezera, ribnjaci, potoci izvori, kupatilo, kuhinja..sto za ručavanje, stolnjak, lampe, ogledala, tanjir, kašika, hleb, sveća, lavabo, bazen, krivine, zaklonjen vidik, kuhinja I kupatilo, čamac, akvarijum, čaša, kolekcija……. promenjivo, sa Jupiterom mirno, sa Saturnom hladno.

Osim navedenih značenja, način na koji će ih planete ispoljiti zavisi i od brzine planeta, snage ili slabosti, aspekata koje imaju, posebno sa dispozitorom ili vladarem tripliciteta, potom spajaju li se (konjunkcija-ne mešati sa aspketom), dvanestina, monomoira(stepen), itd.

Kombinatorika planeta, znaka i kuće, praćena svim navedenim detaljima po pitanju ocene snage i slabosti, te modifikacije ispoljavanja značenja, od natalne karte na volšeban način prave roman u jasnim slikama, gotovo filmskim scenama.

 

 

 

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.