OSNOVI ASTROLOGIJE

Namena serije tekstova pod imenom „Osnovi astrologije“ jeste da poput vodiča za tumačenje ukazuje na redosled tehnika i metoda kojima treba pristupiti prilikom analize natalne karte.

Od tabele dostojanstava opredeljena je Dorotejeva zbog kasnijih autora koji su oslonjeni na nju razvijali tehnike proračuna vladara karte.

Iz istog razloga primenjen je egipatski set termina i haldejski redosled dekana.

Podele znakova i vladarstava

Osnove astrološkog jezika zasnovane su na terminologiji koja opisuje osobine znaka i planeta u smislu simbola, te koja upućuje na dalji razvoj događaja, odnosno kako su simboli u pitanju signalizira redosled dešavanja.

Prvo sledi zadati okvir kroz znake Zodijaka i njihove osnovne principe, podele znakovai vladarstva.

Sledi lista znakova Zodijaka sa simbolom i pripadnošću elementu:

U nastavku je lista planeta, 7 tradicionalnih koje astrologija koristi (u pitanju su 2 svetla i 5 planeta ali se tradicionalno sve označavaju/zovu planetama).

Sunce

Sunce je davalac života, autor svetlosti i toplote. Toplo je i suvo, i povezano je sa pobedom, sa uspehom, sa prepoznavanjem, snagom, izrazom „Ja sam“, sa kreativnošću, sa spontanošću, sa lepotom; to daje vrlo seksualnu planetu.

Kada je Sunce istaknuto u horoskopu, sve navedene karakteristike će biti vrlo snažno izražene, i u zavisnosti od uslova, te dostojanstva ili debilitacije Sunce, izražavaće se vrlo upečatljivo.

Sunce je takođe povezano sa proročanstvom; Dionisi i Apolon su i solarne figure. Sunce je vrlo jasno povezano sa iskustvom prosvetljenja, iskustvo individualne svesti pridružilo se na dnevnom „Ja sam“ što je izvan Zodijaka. Individualna svest, kao i individualno telo su smrtni, duša besmrtna, te sva stečena iskustva odlaze zajedno sa telom napuštajući ovaj svet.

Mesec

Mesec je princip promene, rasta i raspada, neguje i hrani i modulira materiju kroz svoje stalno menjane faze. Kroz rast i opadanje, pomoću kojih se svetlost Sunca modulira i reguliše na sublunarnu materiju, više ili manje, u različitim vremenima kroz razne faze Mesečevog kretanja.

Mesec takođe povezuje aspekte planeta i prenosi ih na Zemlju na veoma moćan način. Dakle, to je jedna od glavnih veza između Neba i Zemlje. Druge dve veze su Merkur i Venera, koji na neki način prevode svetlost veoma slično Mesecu, ali ne toliko važno kao što Mesec čini.

Merkur

Merkur je glasnik bogova. Vladar je pisara, trgovaca, lopova, bankara, ali i naučnika, te je vezan sa jezicima, slovima, logikom.

Kako je najbliži Suncu, tako Merkur uzima njegove benefične/malefične, dnevne/ noćne, kvalitete, jednako kao i od drugih planeta sa kojima je Sunce povezano, bilo po aspektu lii po dispoziciji.

Merkur ima veze sa davanjem objašnjenja i interpretacije. Ključna reč za Merkur je lukavstvo. Analizira se zajedno sa Mesecom te su zajedno signifikatori uma i duše.

Venera

Venera je Boginja ljubavi, ali ključna reč za Veneru je u stvari požuda. Moderni astrolozi, pogrešno su povezali da je požuda povezana sa Marsom. Venera je benefična planeta i zove se manji benefik jer stvari koje ona radi su veoma prijatne, ali one imaju veze sa ličnim, intimnim životom i nisu nekog dometa. kako je Venera požudna, njena benefičnost je svakodnevnog tipa, sastavljena od prizemnih želja i u razmeri života na planeti Zemlji omogućava sitna i malo veća zadovoljstva, neka čulnog tipa, neka umetničkog, u svakom slučaju zasnovana na ugađanju i konforu.

Mars

Mars je više povezan sa agresijom i sa osvajanjima i stvarima koje mogu biti (i često su) učinjene u vezi sa požudom, ali Mars nije požuda. Mars je simbol borbe, gneva, rasprave, inicijative, hrabrosti, smelosti. Mars je malefična planeta. Mars je manji malefik, zato što je obim vizije Marsa ograničen u vremenu i prostoru dok su Saturnovi efekti daleko dalekosežniji.

Jupiter

Jupiter je veći benefik i Jupiterov uticaj je mnogo veći nego Venerin. Oslobađa nas mnogih ograničenja od kojih Venera ne može da oslobodi. Jupiter označava bogatstvo, slobodu i obilje. Mundana je planeta, u ličnim pitanjima označava odnos religije, morala, politike natusa i taj odnos projektuje na opšta dešavanja.

Saturn

Saturn predstavlja ograničenja i prepreke, svake vrste. Upravlja grobljima. Takođe vlada naukom. Upravlja matematikom, kao i Merkur. Saturn reguliše stvari koje su samostalne, sopstveni poslovi. U krajnjoj instanci označava ono što se zove „više tajna filozofija“ ezoterična filozofija.

Merkur i Saturn su povezani magijom. Saturn i Merkur takođe su povezani astrologijom. Saturnov uticaj se proteže preko završetka svih stvari, preko svih ruševina i starih stvari, generalno.

Dok je Sunce vruće i suvo, Merkur ima tendenciju da bude suv, ali može se razlikovati dosta u zavisnosti od toga sa kojom planetom je povezan.

Venera je topla i vlažna. Jupiter je topao i vlažan. Mars je topao i suv. Saturn je hladan i suv. Mesec je topao i vlažan kada raste, i hladan i vlažan u njegovoj opadajućoj fazi.

Planete se dele na:

po rodu:

  • muške planete Sunce, Mars, Jupiter i Saturn
  • ženske planete Mesec, Venera
  • androgin Merkur

po sekti:

  • dnevne planete Sunce, Jupiter, Saturn
  • noćne planete Mesec, Venera, Mars

po nameri:

  • benefične/dobre Jupiter, Venera (Sunce – ako ispunjava uslov)
  • malefične/loše Saturn Mars

Sunce može biti malefik kada spaljuje planetu sa kojom je, orbis do 8°;

Mesec je benefik kada raste, malefik kada opada.

Merkur je neutralan, iznad horizonta dnevni, ispod noćni.

Sa malefikom prihvata malefičnost, sa benefikom nije malefičan, ali ostaje pitanje koliko je benefičan.

PLANETE – ILUSTRACIJE

Planete su „produžena ruka“ Zodijaka, tačnije znakova. Kao takvi oni se mogu tretirati kao glumci u predstavi u kojoj su znaci i kuće scenografija.  Planete imaju međusobne odnose u koje unose svoje osobine.

Saturn – subota

Strane sveta: jug, od zapada ka severu

Prijatelji: Jupiter, Sunce i Merkur

Vreme: oblačno, tmurno, hladno

Vetar: istočni

Boja: crna

Jupiter – četvrtak

Strane sveta: od istoka ka jugu, od severa ka zapadu

Prijatelji: sve osim Marsa

Vreme: poboljšava vremenske uslove loših planeta

Vetar: severni vetrovi

Boja: teget, morska ili zeleno plava, mešavina žute i zelene, boja purpura

Mars – utorak

Strane sveta: istok, od severa ka istoku

Prijatelji: Venera

Vreme: oblaci, gromovi, munje, „jak vazduh“, ili lepo vreme sa izmaglicom

Vetar: zapadni

Boja: crvena, vatrena, sjajna

Sunce – nedelja

Strane sveta: od istoka ka severu

Prijatelji: sve osim Saturn

Vetar: istočni

Boja: zlatno žuta, jasno crvena

Venera – petak

Strane sveta: od juga ka istoku i zapad

Prijatelji: svi sem Saturna

Vreme: južni vetar, leti mirno, zimi kišno

Vetar: letnji vetrovi

Boja: zelena, bela, svetloplava

Merkur – sreda

Strane sveta: od zapada ka jugu i obrnuto

Prijatelji: jupiter, Venera, Saturn

Vetar: podstiče vetar koji odgovara planeti sa kojom pravi aplikacioni aspekt

Boja: siva i limun žuta

Mesec – ponedeljak

Strane sveta: sever

Prijatelji: Jupiter, Sunce(?), Venera i Merkur

Vetar: u skladu sa planetom sa kojom pravi prvi aspekt

Boja: bela i sve blede I izbledele

Fiksne zvezde, znaci i sazvežđa

U astrologiji se bitno razlikuju znaci od sazvežđa iako su međusobno povezani, prevashodno delimičnim preklapanjima.

Astrologija se oslanja na oku nevidljive sfere i zodijački pojas koji iz sveta ideja prenose metafizičku informaciju u naš, materijalni svet. Kritičari astrologije i nauke starog veka, u prvom redu oni koji hoće da nakaleme kako je tada Zemlja smatrana ravnom pločom i njima slični, izbegavaju da prihvate jasne dokaze o poznavanju precesije. Read more

Astrologija – savršeni programski jezik univerzuma

U početku beše reč, kaže Biblija, koja kao jedan od prvih organizovanih dokumenata čovečanstva, ili bar zapadne civilizacije, kroz simbole i alegorije, nosi predstavu sveta antike, ili bolje reći početka istorije koju mi danas baštinimo.
„U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč
Ona beše u početku u Boga.
Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo….“ Read more

mesečevi čvorovi

Zmajeva glava i zmajev rep

„Kad je gore…“, početak epa Enuma Eliš, koji se bavi nastankom sveta kroz sukob starog i novog Božanskog principa, smene generacija među bogovima, Mardukovom pobedom nad Tiamat, vodenim zmajem.
Ovo nije jedini primer da u legendama obitava zmaj.
Predstavljajući simbol okeana i velike vode uopšte, zmaj ili drakon, postao je i oličenje kosmičkog haosa – prvobitnog stanja sveta pre nastanka života.
On je takođe postao i simbol povratka u to prvobitno stanje, simbol uništenja života, simbol katastrofe i potopa. Jedan od vavilonskih tekstova, ispisanih klinastim pismom, godinu kada se dogodio potop, naziva „godinom zmaja koji riče“. Read more

Psihologija tradicionalne astrologije

Psihologija tradicionalne astrologije: Slika tradicionalnog univerzuma kao kosmološka mapa duše

Astrologija kao divinacija nije suprotna astrologiji kao pokazatelju prebivališta duše unutar organizovane šeme metafizičkog pogleda na univerzum, gde se u prvi plan ističe razlika između onoga što nazivamo nebo i onoga što nazivamo nebesa. U engleskom jeziku je ta razika naglašenija u razlici između reču sky i heaven. astrologiju zanima čovek kao deo nebesa.
Planete su u nama, tvrdi Marselo Fičino u svom delu „Libri de vita tres“, u trećem tomu „De vita coelitus comparanda“-u slobodnom prevodu bi značilo „usklađivanje života sa nebeskim uticajima“. Fizički gledano, planete su tamo negde daleko u svemiru, no metafizički gledano, planete su unutar svake jedinke, događaja, pa čak i predmeta.
Slika tradicionalnog univerzuma je kosmološka mapa duše. Od filozofije do medicine, sve je u svetu duše. Svaki čovek ima svog „dajmona“ više biće koje upravlja njegovim životom, kao svojevrsni vodič kroz sudbinu. Dajmon je na neki način vladar horoskopa, entitet koji je povezan sa natusom na nivou nesvesnog. Read more

Tripliciteti-elementarna osnova astrologije

Osnov astrologije nije zodijački pojas ekliptike, kao ni planete razvrstane po vladarstvima imaginarne podele te iste ekliptike na dvanest jednakih delova-znakova, već elementi koji prenoseći informaciju duhovnog sveta, formiraju materijalni svet, i čine esenciju oba.
Podela na četiri elementa je osnov svih kasnijih podela Zodijaka, i pokretač svih dešavanja koja se iz bezvremenog korena distribuiraju u prostor i vreme.
Vazduh, vatra, zemlja i voda, jesu očigledni elementi materijalnog sveta, kao i očigledni elementi čoveka, u kome se materijalno nadograđuje na duhovno.
Smisao izreke „kako gore, tako i dole“ nije da se na nebu broje svakakve leteće skalamerije, već da se primeni osnovni pricip „gornjeg“ duhovnog sveta, tačnije da se informacija o četiri elementa „spusti“ u čoveka.
trilicitet ima osnovu u broju tri, koji se osim brojeva sedam i devet najčešće sreće u duhovnoj tradiciji.
Dvanest znakova su grupisani u skladu sa četiri elementa po tri znaka. Read more

Nebeska hijerarhija

Nebesa i nebo, na određeni način u svojim iskonskim načenjima objašnjavaju svrhu i ustrojstvo astrologije. Vidljivo oku, kako je od davnina definisana astrologija jese ono što je vidljivo i duši i duhu, iako ga oni vide drugačije od oka. U tom pogledi fizički univerzum, ono što bi nazvali nebo, i što je dostupno oku ili teleskopu ne zanima astrologiju niti se time bavi. Zbog toga je moderizatorima astrologije, a ujedno i onima koji su naneli najviše štete, najlakše bilo da sve što kroz teleskop vide nakače u astrologiju, iako to ima isto i čak manje smisla nego nakačiti kineska slova u azbuku. Read more

1 2 3 4 6