ASTRONOMIJA ZA ASTROLOGE

Astronomija-srednjovekovna astronomija sa kosmološkim modelom u osnovi je prikaz duše. Tradicionalna astrologija, kao što je već rečeno, je učenje koje u sebi involvira Hermetizam, Aristotelovu kosmologiju, Neoplatonizam, koji su međusobno povezani upravo vezom sa dušom. Ključni uvid je da je astrološka karta, natalna, suštinski kosmološka mapa duše.

Tradicionalna astrologija je lišena nepotrebnog psihologiziranja, ali je obogaćena pravim duhovnim sadržajem. Koncept uzdizanja, ascenzije i spuštanja, descenzije duše je ukorenjen u osnove astrologije. Ovaj koncept je nasleđe Grka i nekih od semitskih naroda Bliskog istoka, prevashodno Haranci, nazivani još i Sabatejci, Sabijanci i slično. Uz njih se pominjuu još i Druzi, Barmacidi-podgrupa Manihejaca, te Mandejci, svi generalno skloni gnosticizmu.

Psihologija je nauka kreirana u 19. Veku, a u kreaciji je manje poznato da je učestvovala i astrologija, prvenstveno preuzimanjem temperamenata kao osnova ličnosti.

Koncept unutrašnjeg, duhovnog života je usko vezan sa strukturom univerzuma. Samim tim, sudbina i duša su takođe povezani kroz strukturu kosmosa. Da bi se ovo ispravno razumelo mora se prihvatiti astronomija na drevni način.

Astronomija prisutna u tradicionalnoj astrologiji je geocentrična, o čemu je bilo reči u prethodnoj lekciji.

Struktura ovakvog univerzuma su sfere, koje su u prethodnoj lekciji opisane sa više religisko-teoloških stanovišta. Kad skinemo religiske dogme i okrenemo se pravoj strukturi kosmosa u centru se nalazi Zemlja, planeta na kojoj živimo, takozvani sublunarni svet. Nakon toga se nalaze sfere sedam tradicionalnih planeta i sfera fiksnih zvezda. Po razumevanju tradicije Zemlja je centar univerzuma, čak i danas, ako gledamo sa ličnog stanovišta, našeg sjedinjenja mikro i makrokosmosa. Grčka reč kosmos u osnovi je red, lepota i harmonija.

Po ovom modelu, svet sadrži harmoniju i odnose koje sadrži Anima mundi-Duša sveta.

Zemlja kao centar je okružena sferama sedam planeta, sferom fiksnih zvezda, iznad koje je deveta sfera, “nebesa”, iznad koje je sfera “prvog pokreta” koja se odnosi na tvorca. Ovakvo ustrojstvo je najbliže Aristotelovom modelu kosmosa.

Sfere su zamišljene jedna unutar druge, a kako su bile prozirne imenovane su kristalnim.

Ptolomej je preneo Aristotelov model zajedno sa Stojičkim i učenjima kasnije podvedenim pod Neoplatonizam.

Osma sfera Fiksnih Zvezda (F.Z), je ono što se vidi na noćnom nebu. Ova sfera napravi pun krug za 24 časa i tvori ono što zovemo diurnalno, ili dnevno kretanje.

Diurnalno je primarno kretanje, a pokazuje da ono što ujutro iznad horizonta izađe na istoku, u podne pređe meridijan, da bi uveče zašlo na zapadu.

Sve planete i F.Z. izlaze na istoku i zalaze na zapadu.
U kosmološkom sistemu, sfera zodijačkih znakova ili Nebo bez zvezda predstavlja granicu vidljive manifestacije božanskog, manifestacije koja može da se percipira čulima. Prema Ibn Ezri, ova simbolička sfera obeležava početak gornjeg, trećeg sveta, gde je potrebno gledati zatvorenih očiju i dopustiti svom umu da se prepusti imaginaciji odnosno intuitivnom i da do znanja dolazi putem slika i arhetipova.

Primarno (istok-zapad) i sekundarno (zapad-istok) kretanje, kako je rečeno u prethodnoj lekciji jesu osnov astrološkog pogleda na svet.

Uz kretanje osnov jesu prakvaliteti četiri elementa-stanja materije; u osnovi vruć/hlada i vlažan/suv. Zemlja je mešavina hladnog i suvog; voda je hladna i vlažna; vazduh je topao i vlažan i vatra je topla i suva. Sve što postoji u sublunarnom svetu je sastavljeno od ova 4 elementa. Osim ova 4 elemnta u postavci tradicionalnog modela kosmosa je i peti, odnosno etar ili kvintesencija koji stvara superiorna tela-planete.

Zemlja, sublunarni svet je stvorena od vode i zemlje, iznad kojih se nalazi sloj vazduha, iznad koga se nalazi sloj vatre. Na taj način je voda najniži i najmaterijalniji elementa, dok je vatra najviši i najduhovniji element.

Sfere su međusobno povezane, dok planete u njima imaju “prostor” na kome su najbliže ili najdalje Zemlji, odnosno minimu i maximu, ili perigej (blizu) i apogej (daleko).

Na južnoj hemisferi, planete i zvezde prelaze severno nebo, dok na severnoj prelaze južno nebo. Na taj način primarno kretanje koje je rezultat rotacije se deklariše kao najbrže kretanje.

Sekundarno keretanje je kretanje planeta kroz Zodijak. Ovo kretanje je sa zapada prema istoku.

SOLARNI I LUNARNI DEO ZODIJAKA – ZODIJAK

Zodijak, životinjski krug imenovan po delovima sazvežđa koja se prostiru duž ekliptike, umni konstrukt, nosi ideje metafizičkog, koje do nas, posmatrača, donose planete, raspoređene i usklađene u zodijačkom krugu na način da nose obaveze i zaduženja koje opisuju funkcionisanje sveta u vremenu i prostoru.
Modernim jezikom, astrologija je najsavršeniji softver, najsavršenijeg računara, univerzuma.

Sedam je ključni broj tog “softvera” koji ukazuje na broj planeta potrebnih da program funkcioniše. Iako žargonski nazvane planetama, lutalice se dele na 2 svetla i 5 planeta.

Dva svetla jesu osnov podele Zodijaka na Solarni i Lunarni deo.

Kao u Temi mundi, Zodijak se deli linijom koja razdvaja znak Raka i Lava. Lunarni deo Zodijaka zahvata znake od Raka do Vodolije, dok solarni znake od Lava do Jarca.

Deo Zodijaka od Lava do Jarca, naziva se “veća polovina” ili Sunčeva polovina i tretira se da tu ima autoritet nalik onom koji planete imaju u svojim terminima. Drugi deo, od Vodolije pa zaključno sa Rakom, naziva se „manja polovina“ i pripada Mesecu koji tu ostvaruje svoj autoritet jednako kao Sunce u svom delu, kaže Al-Kabizi.

“Šest od njih se uzdižu direktno: od početka Raka, završno sa Strelcem; a šest indirektno, od početka Jarca završno sa Blizancima…..” navodi isti autor.

Naime radi se o znacima pravog odnosno dugog izlaska, Raku, Lavu, Devici, Vagi, Škorpiji i Strelcu, te znacima kratkog, odnosno kosog izlaska, Jarcu, Vodoliji, Ribama, Ovnu, Biku i Blizancima.

Poenta je u tome što se znaci dugog izlaska zadržavaju na ascendentu dva sata, nekad i više, dok se znaci kratkog izlaska zadržavaju malo više od sata ili čak kraće od toga.

Sledeća podela je na komandne i posliušne znake; Ovan, Bik, Blizanci, Rak, Lav i Devica spadaju u komandne, dok su poslušni Vaga, Škorpija, Strelac, Jarac, Vodolija i Ribe.

Severni znaci, od Ovna zaključno sa Devicom, od ekvinocijuma se pružaju ka severu, i južni znaci od Vage zaključno sa Ribama jer se od tačke ekvinocija pružaju ka jugu.

Četvrti Zodijaka podeljen su u skladu sa godišnjim dobima, tako da proleću pripada sangvinija, letu koler, jeseni melanholija i zimi flegma.

Unutar svake od ove četiri trijade znaci su koji u sebi nose suprotnosti te suvi i topli Ovan, uz suvog i hladnog Bika, sa toplim i vlažnim Blizancem sačinjava prolećnu i sangviničnu trijadu.

Jednakim nastavkom suprotnosti hladni i vlažni rak uz toplog i suvog Lava i hladnu i suvu devici čini letnju, koleričnu trijadu. Dalje, topla i vlažna Vaga, sa hladnom i vlažnom Škorpijom uz toplog i suvog Strelca čine jesenju melanholičnu trijadu. Poslednja, zimska, flegmatična je produkt hladnog i suvog Jarca, tople i vlažne Vodolije i hladnih i vlažnih Riba.

Ova podela je jedna od osnovnih u astrologiji, koja je između ostalog podloga temperamenta ličnosti. Iz tog razloga drevni autori porede čoveka sa vinom, nastalim na specifičnom podneblju u specifičnoj klimi.

Radovanje po znacima

Radovanje planeta se prevashodno vezuje za kuće, i to je način na koji stiču jedan od vidova snage. Saturn se raduje ulazeću u Vodoliju (dnevni domicil), Jupiter u Strelca (dnevni domicil), Mars u Škorpiju (takođe domicil – noćni), Venera u Bika  (noćni domicil), i Merkur u Devicu (znak egzaltacije i vladarstva ujedno – noćni domicil).

Ostale klasifikacije znakova:

 • Racionalni:Blizanci, Devica, Vaga, Vodolija i delimično Strelac – prva polovina; jer imaju simbole ljudi iako su unutar “životinjskog kruga”; prva polOVina Strelca je ljudska dok je druga životinjska
 • Krilati:Blizanci, Devica, i Ribe
 • Četvoronožni: Ovan, Bik, Lav, Strelac, Jarac (Al Kabizi navodi samo Lava i Strelca klasifikujući ih kao divlje)
 • Pitomi/pripitomljeni: Ovan, Bik i Jarac
 • Sakati: Ovan, Bik, Rak, Škorpija i Jarac; dok neki izvori navode Ovna, Bika, Lava i Ribe
 • Plodni: Rak, Škorpija i Ribe
 • Neplodni:Blizanci, Lav i Devica
 • Delimično plodni/nisu neplodni: Ovan, Bik, Vaga, Strelac, Jarac i Vodolija
 • Razuzdani/požudni: Ovan, Bik, Lav i Jarac
 • Glasni:Blizanci, Devica i Vaga i prva polovina Strelca
 • Poluglasni: Ovan, Bik, Lav i Jarac, te druga, životinjska, polovina Strelca
 • Nemi: Rak, Škorpija i Ribe
 • Dvotelesni: Blizanci, Devica, Strelac i Ribe

  Iz perspektive gore navedenog treba sagledati znake i njihove osobine.
  Napomena: osoba rođena sa Suncem u nekom od znakova nije taj znak, natalna karta se izrađuje jer je svako rođenje jedinstveno.
  Znavi su temelj ličnih faktora poput ascendenta, vladara uma i duše, te vladara ponašanja, što uklopljeno sa temperamentom natusa i opisuje osnovne telesne i psihološke karakteristike, na način da čak i dva blizanca, ili trojke rođene u kratkom razmaku imaju drugačije osobine.

  Zodijak je podeljen na 12 jednakih delova po 30 stepeni, koji se nazivaju znaci. Imena su većinom životinjskih vrsta, te sama reč koja potiče od grčke zodion, znači životinjski krug. Svaki znak ima 30 stepeni, svaki stepen 60 minuta, a svaki minut 60 sekundi. To je ujedno i najmanja mera koja se koristi u astrologiji.

Dalja podela je na četiri kvandranta u skladu sa godišnjim dobima, analogno vrstama temperamenta.

Prolećna četvrt je topla i vlažna-sangvinična i obuhvata prva tri znaka; Ovna, Bika i Blizance.

Letnja četvrt je suva i topla-kolerična te obuhvata letnje znake, Raka, Lava i Devicu.

Jesenja četvrt, hladna i suva-melanholična, a obuhvata Vagu, Škorpiju i Strelca.

Zimska četvrt je hladna i vlažna-flegmatična i obuhvata Jarca, Vodoliju i Ribe.

Osim po godišnjim dobima sami znaci se dele po elementima;

vatreni-Ovan, Lav i Strelac-vatreni triplicitet

zemljani-Bik, Devica i Jarac-zemljani triplicitet

vazdušni-Blizanci, Vaga i Vodolija-vazdušni triplicitet

vodeni-Rak, Škorpija i Ribe-vodeni triplicitet.

Po modalitetu (kvadriciplitetu) dele se na:

kardinalne, sa kojima počinju godišnja doba; Ovan, Rak, Vaga i Jarac

fiksne, sleduju kardinalne i ispoljavaju jasnu prirodu tog godišnjeg doba; Bik, Lav, Škorpija, Vodolija

promenjive, jer mešaju prirodu svog godišnjeg doba i nastupajućeg; Blizanci, Devica, Strelac i Ribe

Dalja podela je na muške-aktivne/dnevne i ženske-pasivne/noćne.

OVAN

Muški, aktivni, dnevni znak. Pokretljiv, kardinalan (sa njim otpočinje godišnje doba). Po prirodi je koleričan-vatren, topao i suv, simbolizje istok. Kao životinjski znak je bestijalan, neumeren i nasilan. Znak je dnevnog Marsovog vladarstva.

Opisuje osobe mršave, „suvog tela“ , ne ukazuje na preteranu visinu, ali daje  jake udove i jake kosti, a lice izduženo, markantne obrve, duži vrat, jaka ramena i tamniji ten.

Bolesti na koje ukazuje su: sve upale na koži, masnice, ožiljci, bubuljice na licu, boginje, epilepsija, polipi. Takođe ukazuje na glavobolje, migrene, zubobolje i ostale bolove u predelu glave. Od urođenih deformiteta simbolizuje zečju usnu i ćelavost.

Geografski ukazuje na mesta peskovitog i brdovitog zemljišta, novokupljena ili novodobijena zemljišta, ili na kojima je izgrađeno nešto novo (napr. Novi Beograd), ali i opustela mesta, ili mesta gde se kriju lopovi. Takođe je simbol mesta gde se pravi građevinski materijal, ciglana, krečana i sl. U kućama i stanovima ukazuje na plafon, malter ili gips, kao i prebivališta za manje životinje.

Gradovi: Firenca, Napulj, Verona, Padova, Bergamo….Države/regije: Nemačka, Švedska, Poljska, Francuska, Engleska, Danska, Izrael, Sirija….

BIK

Ženski, pasivni, noćni znak. Po prirodi je melanholičan-hladan i suv, spada u fiksne znake. Pripada zemljanom triplicitetu, južni je znak i znak Venerinog noćnog vladarstva.

Predstavlja niske osobe, punije i snažne, stasite. Čelo je šire,, oči krupne, lice veliko, jakih ramena, velikih usta i punih usana, krupnih šaka. Kosa je crna i neravna.

Od bolesti, spram vladrstva, najugroženiji je vrat, grlo, krajnici, upale limfnih čvorova, problemi gutanja, apcesi…

Geografski ukazuje na mesta gde nema kuća, ravna zemljišta, oranice, raskrčena zemljišta, pašnjaci i proplanci. U kući simbolizuje podrum, niske prostorije, niske kuće, štale i sl.

Gradovi: Lajpcig, Parma, Bolonja, Siena, Breša, Palermo, Mantua….

Države: Poljska, severni deo Švedske, Irska, Švajcarska, Rusija, Iran, Kipar…

BLIZANCI

Muški, aktivni, dnevni znak. Topao i vlažan-sangviničan. Spada u promenjive znake, ali i dvotelesne, ljudske, ukazuje na zapad. Znak je dnevnog Merkurovog vladarstva.

Opisuje osobe; uspravne, visokog pravog držanja i kod muškaraca i kod žena. Ten je taman, deluje tamniji nego što jeste. Ruke su dugačke, ali ima brojnih primera gde su kratke i sa debelim, mesnatim prstima. Kosa tamna, često crna, snažno telo, prodorne oči.

Ukazuje na bolesti krvi, vena, psihe. Sklon je slabosti ruku i ramena, šaka…

Geografski ukazuje na brda i planine, visoka mesta. U domaćinstvu ukazuje na sanduke, kovčege, ambare, stovarišta žita… U kućama na drvene obloge, malter, zidove, hodnike, stepeništa.

Gradovi:London, Briž, Nirmberg, Kordoba, Brisel…

Države/regije: Jermenija, Barbados, Belgija, Egipat…

RAK

Ženski, pasivni, noćni znak. Jedini znak vladavine Meseca, vodeni, hladan i vlažan-flegmatičan. Kardinalan-početak leta, nem, slaboglasan, plodan, ukazuje na sever. Znak je vodenog tripliciteta.

Opisuje osobe niskog i malog stasa, nesrazmerne, krupnijeg gornjeg od donjeg dela tela. Lice okruglo, svetlo ili bledo, svetle kose, malih očiju.

Označava bolesti stomaka, slabo varenje, probleme grudnog koša, nekad i kancer.

Geografski su to mesta uz vodu, more, reke-veće ili kanali-plovni, odnosno zemljišta uz navedeno, pa i močvarno ili jarkovi. U kućama je simbol podruma, rezervoara, vešeraja…

Gradovi: Amsterdam, Venecija, Istambul, Đenova, Piza, Kadiz, Milano…. Države/regije: Novi Zeland, Škotska, Holandija, Tunis, Alžir…

LAV
Muški, aktivni, dnevni znak. Jedini znak vladavine Sunca, vatreni, topao i suv-koleričan, zapovedni, životinjski, istočni. Spada u neplodne znake.

Opisuje osobe velike okrugle glave, krupne oči, nekad i previše, brz pogled, nešto višeg rasta od proseka, krupnog tela, širokih ramena. Kosa svetla, žuta često kovrdžava.

Bolesti grudnog koša, bolovi u leđima, srčane tegobe, groznice i infektivne bolesti.

Geografski, u pitanju su mesta u divljini, šume, pustinje, strma i kamenita mesta, nepristupačna. Simbolizuje velike kuće, dvorce, mesta na kojima „gori vatra“. Takođe, ukazuje na parkove, dvorce, palate.

Gradovi:Rim, Prag, Ravena, Linc, Bristol, Damask…. Države/regije: Italija, Francuska, Turska, Sicilija…

DEVICA

Ženski, pasivni, noćni znak. Zemljani, hladan i suv, melanholičan, neplodan, južni znak. Znak je noćnog vladarstva Merkura ali i njegove egzaltacije(to je jedini znak u kome je vladar ujedno egzaltiran).

Opisuje osobu mršavog tela, srednje visine, rumenosmeđeg tena, crne kose, prijatna i ljubazna osoba, tanak glas, kratki udovi.

Od bolesti podložnost parazitima, zastoj creva, katar želuca,čir na crevima, bolesti stomaka,trbušna maramica, skupljanje kamenca u mekim tkivima.

Geografski označava žitna polja, ambare, silose, mlekare, pogone za preradu mleka i sira. Označava učionice, biblioteke, knjižare, arhive, ostave.

Gradovi: Pariz, Jerusalim, Lion, Tuluz, Bratislava, Atina…. Države/regije: Grčka, Hrvatska, Mesopotamija, Afrika, jugozapad Francuske…

VAGA

Muški, aktivni, dnevni znak. Vazdušni, topao i vlažan-sangviničan, pokretljiv, kardinalan, ljudski. Vazdušnog je tripliciteta i ukazuje na zapad. Znak dnevnog vladarstva Venere.

Opisuje osobu uspravnu, dobro oblikovanog tela, visokog i više vitko nego popunjeno; ogruglog, ljupkog lica, tena ni bledog ni rumenog, sa godina tamnijeg. Kosa glatka, duga i svetla.

Bolesti razne, pesak, kamen, problemi sa bubrezima, bešika. Mogu se javiti problemi vezani za krv. Takođe sklonost bolovima donjeg dela leđa.

Geografski vrhovi planina, padine brda, peskovita polja, šljunkovito zemljište, lovišta, u prošlosti okolinu vetrenjače, sad polja sa vetrogeneratorima. Ukazuje na pilane i fabrike za preradu drveta. U kući predstavlja gornje prostorije, sprat ili tavan, takođe dvorane i prostore sa visokim plafonima.

Gradovi: Lisabon, Franfkurt, Antverpen, Beč,  Arl…. Države/regije:Argentina, Austrija, Arabia, Alzas, Etiopija, Litva, Estonija…

ŠKORPIJA
Ženski, pasivni, noćni znak. Hladan i vlažan-flegmatičan, fiksni, ukazuje na sever, vodenog tripliciteta. Znak je noćne vladavine Marsa.

Opisuje osobu korpulentnu, snažnog, pokretljivog tela. Lice je umereno široko ili kockasto. Ten je tamniji, tamna kosa jaka i kruta.Može biti kratkog vrata, zdepast ali dobrog držanja.

Problemi urogenitalnih organa se ističu, uz pesak ili kamen u nekom od njih. Kile, fistule i hemoroidi, te polno prenosive bolesti su vrlo moguće.

Geografski su u pitanju bašte, voćnjaci, vinogradi, stare kuće i kućišta blizu vode, pusta zemljišta, jalovišta, močvare.

Od objekata označava perionice, kuhinju, špajz, sudoperu.

Gradovi:Rim, Beč, Valensija, Trapezunt/Trabizon,Trevizo u Italiji, Monako….  Države/regije: Alžir, Kapadokija, Katalonija, pogranični deo Sirije sa Turskom, Norveška, delovi Italije….

STRELAC

Muški, aktivni, dnevni znak. Znak vatrenog tripliciteta, topao i suv-koleričan,promenjiv i dvotelesan.Znak je dnevnog vladarstva Jupitera.

Opisuje osobu dobre građe, stasitu, delimično duguljastog lica, koje kao da je stalno osunčano. Kosa svetle boje, nadprosečna visina uglavnom. Telo snažno i kompaktno.

Bolesti spram vladavine znaka, butine i zadnjica, te svi problemi u ovom predelu. Osim toga ukazuje na stanje krvi, jake groznice, padove, ozlede od strane životinja. Takođe ukazuje na opasnost d vatre, toplote i neumerenost u sportovima.

Geografski, ukazuje na brda ili najviše kote u okruženju, u kućama objeklte na spratu-visini, u blizini ložišta. Opisuje objekte gde se drže velike životinje…

Gradovi:Budimpešta, Toledo, Narbona, Avinjon, Študgart,  Države/regije: Španija, Mađarska, Slavonija, Dalmacija, Istok Češke..

JARAC

Ženski, pasivni, noćni znak. Hladan i suv-melaholičan, zemljani, kardinalan, pokretljiv, južni znak. Pripada Saturnovom noćnom vladarstvu.

Opisuje osobu suvog tela, ne visoku, duguljastog, mršavog lica, tanke brade, crne kose, uzanih grudii malog vrata.

Bolesti kojima vlada su vezane za zglobove i kosti, najpre kolena.

Geografski nneobrađena zemlja, neplodna, trnovita i zapuštena polja, đubrišta. U kućama su to niska tamna mesta, blizu zemlje ili praga. Ostave, alata ili sličnog materijala, štale i sl.

Gradovi: Oksford, Brandenburg, Augsburg, Berga (Španija), Faenca (kod Ravene).

Države/regije: Albanija, Bugarska, Indija, Litvanija, Bosna, deo Hrvatske, Makedonija…

VODOLIJA
Muški, aktivni, dnevni znak. Pripada vazdušnom triplicetetu, topao i vlažan-sangviničan. Pripada fisnim znacima, zapadni je i znak je dnevne vladavine Saturna.

Opisuje osobu zdepastog, dbelog stata, ili snažnog, dobrograđenog tela, ne visokog. Lice je duguljasto, često bledo kosa svetla i tanka.

Vlada nogama i člancima, te ukazuje na probleme ovog dela tela. Takođe ukazuje na zgrušavanje krvi i probleme sa venama, te grčeve.

Geografski opisje brdovita i neravna mesta, kamenolome i iskopine.  Objekte u blizini izvora ili cevovoda. U kući predstavlja deo oko prozora, krovove i više delove.

Gradovi: Hamburg, Bremen, Inglštat, Salzburg, Trento…. Države/regije: Arabiska pustinja, Bavaria, deo Irana, deo Poljske… južni deo Švedske

RIBE

Ženski, pasivni, noćni znak. Hladan i vlažan-flegmatični znak, promenjiv, dvotelesni znak, ukazuje na sever. Jupiter vlada Ribama po noći.

Opisuje osobu niskog stasa, loše građe, veliko lice, bled ten, telo mesnato ili naduveno, pognuto kao i glava.

Bolesti su vezane sa vladarstvom znaka, te ukazuju na probleme sa stopalima, reume, deformitete. Osim toga podložnost bolestima flegmatičnog temperamenta.

Geografski su u pitanju mesta blizu vode, puno izvora, reke, ribnjake, mlinovi i sl.

U kući su to prostorije koje imaju veze sa vodom, kao i objekti oko kuće tipa bunara.

Gradovi: Aleksandrija, Sevilja, Regensburg, Rems… Države/regije: sever Egipta, Normandija, Portugalia, Kalabria(najjužniji deo Italije-do Sicilije).

SUPERIORNE PLANETE: JUPITER 

Jupiter. Veliki benefik, zovu ga Zevs ili Faeton nekad.  Boja mu je svetla, cista, i azurna. U kretanju je brži od Saturna, završavajući put kroz Zodijak za 12 godina.

Srednje kretanje je 4 min. 59 sec. dnevno kretanje mu ide i do 14 min. Njegova najveća severna latituda je 1 stepen 38 min. Najveća južna 1 stepen 40 min.

Ima dve kuće:
Strelaca za svoju dnevnu kucu i
Ribe za svoju noćnu kuću.
U izgonu, odnosno detrimentu, je u Devici i u Blizancima, znacima nasuprot svog vladarstva. Egzaltiran je u Raku, samim tim je u padu u Jarcu.
Vlada vatrenim triplicitetom po noći: Ovnom, Lavom, i Strelcom.

Ima termine u svim znacima, a dekane ima u:
Blizancima, prvi dekan;  
Lavu, drugi dekan;
Vagi, treci dekan;
Jarcu, ponovo prvi dekan;
Ribama, u svom sopstevnom znaku, ima drugi dekan.

Retrogradan je oko 120 dana; 5 dana je u svojoj prvoj stanici, pred retrogradnost. 4 dana je stacionaran pred-direktno kretanje.
Dnevna, muška planeta, umereno topla i vlažna, vazdušna, sangvinična, veliki benefik, autor umetnosti, skromnosti, trezvenosti, pravde, visokih ideala, i.t.d.

Kad je dobro postavljen, sve ovo izlazi u prvi plan. Velikodušan, veran, častan, u svim delima voli pošteno ponašanje, donosi korist ljudima, pod njegovim „uticajem“ se čine slavne stvari, časne stvari, religiozne, ljubaznog je govora, popustljiv, poštuje starije, pomaže siromašnima, dobročinstvo, i blaženstvo su njegovi ideali.
Liberalan je, mrzi prljava dela, pravedan, mudar, ekonomičan, zahvalan, i moralan.

Ali, kada je loš, onda je nesrećan, uludo troši sve što ima, lažno je religiozan, istrajan i krut u pogrešnim stvarima, neznalica, nemaran, neume sa ljudima, krši verske i moralne običaje, ponižava se, pravi ekcese i loše situacije.

Označava sudije, senatore, većnike, sveštena lica, biskupe, popove, kardinale, kancelare, pravnike, kao i sve ostale visoko školovane ljude, univerzitetske profesore, ali, mladje učenike na univerzitetu ili koledžu…

Bolesti su slabost jetre, levog uha, upale pluća, drhtanja srca, grčevi, bol u kičmi, sve bolesti koje koren imaju u venama, rebrima, i koje mogu poticati od problema sa krvlju, svi oblici iskvarene krvi, gasovi, i groznice, koje su pa opet vezane sa krvlju.

Vlada slatkim i lepim mirisima, niti prenaglašenim niti prejakim, boja morsko-zelena ili plava, purpurna, nekad boja pepela, mešavina žute i zelene boje.

Životinje kojima vlada: ovca, jelen, košuta, vo, slon, jednorog – mitski naravno. Životinje koje su blage i nežne, i odgovaraju čoveku i trebaju mu.

Mesta su blizu oltara u crkvama, na javnim skupovima, okupljanjima, mesta koja su uredna, sređena, sudnica, oratorijumi, i sva ona mesta na kojima moše da nastupi.

Od minerala i dragog kamenja ukazuje na kalaj, ametist, safir, smaragd, hacijanit, topaz, i mnoge druge.

Vreme koje proizvodi je mirno, prijatno, i zdravo iako ima severnih vetrova. Smiruje vreme, blago postaje, ako je pre toga bilo loše, posebno ako je pre toga bilo nad vladarstvo neka loša planeta.

Vlada drugim i desetim mesecom, naravno radi se o desetom lunarnom mesecu u trudnoći.

Sedište u čovekovom organizmu mu je jetra.

Od elemenata vlada vazduhom.

Najveće godine su mu od 428, veće 79, srednje 45, najmanje 12, koliki mu je i ciklus kretanja kroz Zodijak, i ukazuje na sredovečno doba, odnosno na doba zrelog razmišljanja.

Zemlje koje su mu pridodate u srednjem veku su bile Vivilon, Persija, Mađarska, Španija, i određene kolonije.

Dan u nedelji četvrtak, kada vlada prvim satom nakon izlaska Sunca, i osmim, (dužina planetarnog sata se meri različito, u različitim delovima godine).

Sve planete sem Marsa su prijatelji Jupiteru. Tako da, generalno, nema velikog neprijatelja, ali i sa Marsom aspekti znaju da budu solidni, čak i nekad mogu i loši aspekti da prikazu solidne stvari. No, to ce se detaljno proučavati kasnije kada se bude ušlo u aspekte i generalno sve odnose planeta.

PREDIKCIJE SADRŽANE U NATALNOJ KARTI, DRUGI DEO – PREDIKCIJE

Profekcije

Tehnika kojom se za svaku godinu profekciona karta pomera za po 30° po svakoj poziciji, dok ne napravi pun krug.

Na taj način se takođe ističu određene planete i određene godine u kojima se ponavljaju natalne pozicije a koje su vrlo bitne  za predviđanja.

Primera, ako je neko rođen sa ascendentom na 1° znaka, kad napuni godinu, na 2. rođendan taj ascendent u profekcionoj karti će biti u sledećem znaku, na 1°.

Na taj način natalan karta se kroz profekcije ponavlja kad natus napuni 12, 24, 36, 48, 60, 72 i 84 godine, a retkima i 96 i 108 godina.

Profekcije se prate na godišnjem, mesečnom i dnevnom nivou.

Na ilustraciji su spram kuća pobrojani rođendani na koje neka od natalnih kuća postaje profekcioni ascendent, odnosno odakle startuje profekciona karta za tu godinu. Tako u 2. godini ascendent prelazi u 2. kuću, u 5. godini (na 4. rođendan) ascendent prelazi u 4. kuću; ali ne samo tad već i u 29. godini – kad natus napuni 28 godina.

OSNOVI ASTROLOGIJE – KUĆE/POLJA HOROSKOPA 1.deo

Prva, deseta, sedma i četvrta kuća se nazivaju uglovima;

Jedanaesta, druga, osma i peta se nazivaju sukcedentne;

Treća, dvanaesta, deveta i šesta su kadentne.

Uglovi su najmoćniji,
potom slede sukcedentne kuće,
kadentne su slabe i malo delotvorne.

Najistaknutiju signifikaciju imaju planete na vrhovima kuća do 5° od vrha kuće, a naročito pojačanu kada su u prethodnoj kući(tzv. drže vrh kuće).

Pojašnjenje: planeta koja je u 9. kući ispod 5° do vrha 10. kuće jače ispoljava svoja značenja na tu kuću nego planeta unutar 10. kuće.

U žargonu se kaže da ta planeta “drži” kuću, dok kuća “drži” planetu koja je u kući.

Pravilo je da je pozicija u kući za procenu važnija od vladarstva nad kućom.

Potom se traži signifikator kuće, odnosno teme kojom kuća vlada.
Tipa Mesec je univerzalni signifikator majke, Sunce oca, ali u noćnom rođenju Saturn je signifikator oca. Sunce je opet signifikator slave.

Potom se prelazi na vladara kuće, koji ukazuje hoće li se pitanja te kuće dešavati na dobar ili loš način (stanje vladara je presudno – ako je slab, deblitiran, u izgonu ili pod teškim aspektima malefika ukazuje na loš ishod).

U ovom slučaju pomažu Tačke (arapske- naziv ne baš pravilan), koje se tiču signifikacije kuće. Na primer u pitanjima 5. kuće gleda se tačka dece, u pitanjima ascendenta/1. kuće PoF (fortuna), u pitanjima 7. kuće tačka braka, u pitanjima 11. kuće tačka prijatelja, itd.

OSNOVI ASTROLOGIJE – MODALITETI I ELEMENTI

Zodijak predstavlja univerzalnu silu, podeljenu na dvanaest delova, koja reprezentuje Sunce i svetlost Sunca.

Radi se o sili koju moduliraju podele i koja kreira zahvaljujući tim modulacijama. Tačnije astrologija predstavlja jezik te sile, koji opisuje šta će se desiti i koji ne kreira niti uništava ništa planetarnim kretanjem, već samo opisuje a kreacija i uništenje su unapred zadati.

Kretanje ukazuje na vitalnost, kako natusa ukoliko se gleda natalna karta, tako i horarnih, mundanih i elekcionih pitanja.

Znaci su podeljeni na 6 muških i 6 ženskih, što reprezentuje aktivnu i reaktivnu prirodu univerzuma.

Takođe, tu je podela na modalitete; kardinalne, fiksne i promenjive znake, koji predstavljaju način na koji se dešavaju stvari.

Dakle, akcija i reakcija kroz prizmu naglog – kardinalnog, fiksnog, i promenjivog – nestabilnog.

Ideja astrologije jeste da opisuje nebeski – univerzalni uticaj na svaku jedinku kroz jezik planeta, na način da se sudbina jedinke „spušta“ sa nebesa na materijalnu kreaciju – fizički svet.

Znaci i 4 elementa, vatra, vazduh, zemlja i voda, imaju po 3 znaka, kako je prikazano u gornjoj tabeli.

Ovi elemeti su skoro osnovni elementi stvaranja. Od davnina su definisani kao osnov materije. Ono što zrači povezano je sa vatrom, gasovito sa vazduhom, tečno sa vodom i čvrsto stanje sa zemljom.

Dalji varijeteti idu kroz kombinatoriku, na primer, Ovan je kardinalna vatra, Lav fiksna, i Strelac promenjiva. Isto je i sa drugim znacima, imaju sva tri oblika – modaliteta.

Bitno je razumeti da je kombinovanje najneophodnije u svakom ispitivanju astroloških karti.

Modalitet objašnjava kako se znak ponaša, odnosno kako se priroda znaka ponaša, i samim tim sve ono što se nađe u znaku.

Empedokle je prepoznao u prirodi ova 4 elementa, i po njegovoj kosmološkoj teoriji su stvorili svet – zemlja, vazduh, vatra i voda. Takođe je tvrdio da postoje sile ljubavi i mržnje koje ih spajaju i razdvajaju. Ovo se ukorenilo u grčku filozofiju te kasnije u srednjovekovnu tradiciju.

Arisotel je donekle modifikovao Empedoklea, ili bolje rečeno, prilagodio mu se na svoj način. Nakon njega Ptolomej ih smatra ključnim i u Tetrabiblosu ih vezuje za temperament, zdravlje i druge predikcije.

Previše prakvaliteta, toplog, suvog, vlažnog i hladnog odražavaju se i na telu i na karakteru, te su preduslov za određene bolesti i stanja zdravlja.

Ponašanje takođe uslovljavaju kvaliteti koji nose muške i ženske odlike, te se svet, odnosno ljudi mogu podeliti u dve grupe, one sa dominirajućim muškim – aktivnim kvalitetom, ispred kojih stoji svet pun mogućnosti i one sa dominantnim ženskim – pasivnim, koji stoje ispred sveta punog potreba i nisu u stanju da uzmu svoj deo.

OSNOVI ASTROLOGIJE – VLADARSTVA I EGZALTACIJE

Unutrašnji krug je sled znakova Zodijaka, koji kreću od Ovna, preko Raka i Vage, kroz Jarca i završavaju sa Ribama.


Četiri znaka koja su pomenuta – Ovan, Rak, Vaga, Jarac – su kardinalna i u njima započinju godišnja doba. 

Srednji krug prikazuje vladarstva planeta po domicilnom znaku.

Spoljni krug prikazuje vladarstva po egzaltaciji u znaku.

U tabeli su stepeni egzaltacije:

Crvena linija koja odvaja Vodoliju od Jarca, i koja se proteže 180° i samim tim odvaja Raka i Lava, deli Zodijak na lunarni deo, počevši sa Rakom a završno sa Vodolijom i solarni deo, počevši sa Lavom i završno sa Jarcem.

Svetla, Mesec i Sunce, vladaju Rakom i Lavom, a zatim sleduju planete u jednkom redu; nakon Sunca ide Merkur koji vlada Blizancima i Devicom, potom sledi Venera koja upravlja Vagom i Bikom, Mars koji vlada Ovnom i Škorpijom, Jupiter koji vlada Strelcem i Ribama i na kraju Saturn vladar Vodolije i Jarca.

Na osnovu ovog rasporeda izvodi se tehnika „u licu“ odnosno da je određena planeta udaljena od Sunca onoliko znakova koliko i u ovom rasporedu. Recimo ako se Sunce nađe u Strelcu, Merkur u Jarcu je u licu Sunca i to je vrsta minornog dostojanstva Almugea.

Utabeli su vladarstvapo dnevnom D, ili noćnom N, domicilu.

Čak 5 znakova nemaju egzaltacije, Blizanci, Lav, Škorpija, Stralac i Vodolija. To ne treba da čudi jer je princip egzaltacije počasna pozicija koja samim tim umanjuje moć planete, nešto nalik počasnom gostu, i donosi 4 poena.

OSNOVI ASTROLOGIJE – TERMINI

U tabeli su prikazani egipatski termini. U pitanju je podela znaka na delove kojima vladaju pet tradicionalnih planeta; a ti delovi nisu proporcionalnih veličina. Bitna napomena je da termini nemaju svetla, Sunce i Mesec.

Primerom prvog znaka Zodijaka može se ilustrovati kako termini pokrivaju delove znaka.
Jupiter vlada nad prvih 6° (0°0’0’’- 5°59′ 59″) Ovna. Na sledećih 6 stepeni vlada Venera, od 12° Ovna pa narednih 8 stepeni, sve do 20° vlada Merkur, dok nad sledećih 5° vlada Mars, i poslednjih 5° Ovna su pod vladavinom Saturna.

Na ilustraciji su egipatski termini, ali to nisu jedini termini u astrološkoj tradiciji. Od zapostavljenih u upotrebi su i haldejski termini te Ptolomejevi termini, dok Valensove niko ne koristi već nekoliko vekova, ili ih bar javno ne pominje da su u upotrebi. Praksa je nametnula egipatski set termina kao najupotrebljiviji, dok su ostali u ređoj upotrebi.

Fiksne zvezde, znaci i sazvežđa

U astrologiji se bitno razlikuju znaci od sazvežđa iako su međusobno povezani, prevashodno delimičnim preklapanjima.

Astrologija se oslanja na oku nevidljive sfere i zodijački pojas koji iz sveta ideja prenose metafizičku informaciju u naš, materijalni svet. Kritičari astrologije i nauke starog veka, u prvom redu oni koji hoće da nakaleme kako je tada Zemlja smatrana ravnom pločom i njima slični, izbegavaju da prihvate jasne dokaze o poznavanju precesije. Read more

Astrologija – savršeni programski jezik univerzuma

U početku beše reč, kaže Biblija, koja kao jedan od prvih organizovanih dokumenata čovečanstva, ili bar zapadne civilizacije, kroz simbole i alegorije, nosi predstavu sveta antike, ili bolje reći početka istorije koju mi danas baštinimo.
„U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč
Ona beše u početku u Boga.
Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo….“ Read more