Horarna astrologija

U pitanju je grana astrologije koja ne tumači čoveka, i njegov odnos sa sveukupnom kreacijom kroz natalnu kartu, već je u pitanju tumačenje specifične veze čoveka i njegove sudbine kroz odgovor na pitanje.            Ovim se iz svake dalje ideje o funkcionisanju astrologije isključuje primitivno tumačenje zasnovano na fizici i pretpostavljenim zračenjima i uticajima planeta, i cela stvar se svodi na polje metafizike i samog vremena kao uzroka svih stvari.                                                                                                                                                                             Čovek u vremenu je uvek u dilemi i nepoznanici nadolazećih događaja, i kao taklav jedino se može obratiti horarnoj astrologiji za tumačenje pitanja.
Prvi pisani izvori o horarnoj astrologiji datiraju od Dorotej Sidonskog, koji je živeo u 1. veku nove ere. Njegovo delo Carmen astrologicum, sastavljeno iz pet knjiga, u prve četiri obrađuje oblast natalne astrologije dok u petoj obrađuje pravila horarne i elekcione astrologije.
Kao u ma kojojdrugoj grani astrologije , karta se pravi za trenutak “rođenja“, tačnije u ovom slučaju radi se trenutku nastanka nekog pitanja, ili o trenutku kada astrolog dobije i shvati pitanje što je najčešći slučaj.
Razlika izmedju horarne i drugih vrsta astrologije jeste u oslanjanju na specifična pravila, u koja ulaze i ona koja se koriste u natalnoj astrologiji. Prevashodno se radi o tome hoće ili ne svojim kretanjem planete doći u određeni odnos.
Da bi se dobio ispravan odgovor potrebno je prepoznati aktere pitanja, odnosno planete koje simbolišu zadatu temu-signifikatore.
Signifikatori su planete koje vladaju pitačem i predmetom(osobom) pitanja, za koju se postavlja horarna karta.
Važno je znati da je signifikator osobe-pitača planeta koja vlada znakom koji se nalazi na ascedentu, kao i da Mesec ima ulogu kosignifikatora u najvećem broju slučajeva.
Signifikator pitanja je planeta koja vlada znakom na vrhu traženog polja.
1. Osoba koja postavlja pitanje se naziva pitač. Pitač je primarno označen planetom koja vlada ascendentom. Položaj I kuće, planete u njoj i Mesec, pomažu sagledavanju okolnosti pitača.
2. Osoba ili problem za koji se pita naziva se predmetom pitanja. On je opisan kućama koje prirodno vladaju simbolima predmeta pitanja i koje su označene planetom koja vlada vrhom te kuće. Pored toga, potrebno je uzeti u obzir sve druge planete koje su smeštene u toj kući ,kao dodatnu informaciju; ali, imajući na umu da postoji samo jedan glavni signifikator za predmet pitanja i on je poput planetarnog lenjira znaka na vrhu kuce.
3. Mesec je sveopšti signifikator za celu situaciju. On može pomoći da se pitaču predstave i opišu situacije kojima je okružen, a može opisati kretanje događaja ili veliku povezanost sa problemima koji se nisu mogli uočiti iz samog pitanja. Mesec uvek zahteva pažnju.
Specifična uloga Meseca u horarnoj astrologiji i načini na koje može pomoći pri opisu pitača ili njegove/njene situacije, se naknadno istražuje u daljim razmatranjima.
Za utvrdjivanje signifikatora potrebno je poznavanje značenja astroloskih kuca. Ima ih 12, kao i u natalnoj astrologiji, i one obuhvataju sve što postoji na svetu, te je nemoguce dati iscrpnu listu njihovih simbola. No, one imaju osnovna značenja, te je spram konteksta pitanja lako odrediti od koje kuće treba krenuti.
1. kuća
Predstavlja pitaca, njegovo telo, osim u medicinskim pitanjima gde je telo pretstavljeno sa svih 12 kuca, a 1. se vezuje za glavu, opisuje fizicki izgled pitača,te opštu situaciju i lokacije na kojoj se pitac nalazi. Takodje, moze pored jednine da označava i množinu, odnosno da predstavlja grupu (partnerstvo ili tim) kojoj pitač pripada.
2. kuća
Predstavlja pokretnu imovinu pitača, stvari nežive prirode u posedu pitača, novac (u svim oblicima). Pitačevo samopoštovanje i samovrednovanje, najblize savetnike. U medicinskim pitanjima – grlo i sve ono sto kroz njega prolazi, pa tako i hranu.
3. kuća
Pitačeva braća i sestre, dnevna rutina, svakodnevna putovanja, znanje potrebno za svakodnevnu rutinu: čitanje, pisanje, racunjanje i osnovna škola. Pismo ili poruka (sms ili imejl u moderno doba), glasine i tračevi. Pitačevi učenici, komšije, okruženje. U medicinskim pitanjima- ramena, ruke i šake.
4. kuća
Pitačev otac i roditelji, poreklo i domovina. U ovom polju se razmatra i nepokretna imovina i imanje. Pošto je na dnu horoskopa, pokazuje rudnike i zakopana blaga. Ukazuje na krajni ishod pitanja pa je značajna ukoliko su pozitivni i negativni elementi odgovora ujednačeni, a u pitanjima vezanim za sudski spor predstavlja presudu. U medicinskim pitanjima označava grudi i pluća.
5. kuća
Vezuje se za zadovoljstva i mesta na kojima se uživa. Predstavlja decu i trudnoću (ne predstavlja trudne žene, ni porođaj koji jepitanje 12. kuće). Ovde pripada sve ono lepo što se dešava sa voljenom osobom, zabavljanje, sex, ali ne predstavlja partnera. Vezuje se za imovinu oca (roditelja) i profit od pitačevog imanja. Predstavlja kurire i ambasadore. U medicinskim pitanjima – srce, jetra, zeludac, bokovi i ledja.
6. kuća
Prva od tri „negativne“ kuće je 6., jer predstavlja razne neprijatnosti sa kojima se pitač sreće, te razne nesreće, od kojih je najveća bolest i bolnice. Vezuje se za sluge i podređene radnike (razni majstori koji vrše usluge za pitača), podčinjene saradnike na poslu. Ovoj kući pripadaju životinje manje od koze. U medicinskim pitanjima – donji stomak i creva.                                                                                                                                                                               7. kuća
Pitacevi partneri, i emotivni i poslovni, supružnici i simpatije ili oni sa kojima ravnopravno pitač obavlja neki posao. Predstavlja lekare i astrologe, ali samo ako oni rade konkretno na problemu pitača, (ako ne ova lica spadaju u značenja 9. kuće). Kako se ova kuća nalazi naspram 1., njoj pripadaju i otvoreni neprijatelji pitača, protivna strana u sudskom sporu, protivkandidati ili protivnicki tim, te lopovi. Takođe, ovde spadaju sva druga lica koja su za pitača od najmanje važnosti. U medicinskim pitanjima – reproduktivni organi i karlica.
8. kuća
Ovo je druga u nizu loših kuća jer predstavlja smrt, strah i duševne patnje. Tu se razmatra imovina parnera, a vezuje se za pitanja testamenta i nasleđa, u najširem mogućem smislu. Kao sto 2. predstavlja samopoštovanje pitača, tako i 8. predstavlja to isto kod pitacevog partnera. U medicinskim pitanjima – organi sekrecije.
9. kuća
To je kuća Boga, religije i svih drugih duhovnih stvari. Predstavlja posebna (ne uvek duga) putovanja, hodocasca, strane zemlje, visoko obrazovanje, pa samim tim i učene ljude i njihovo znanje. Tu spadaju učitelji i sveštenici, i astrolozi. Ovo je kuća snova, predikcija i proročanstava. U medicinskim pitanjima – kukovi i zadnjica.
10. kuća
Ovo je kuca časti, uspeha i slave. Vezuje se za sve autoritete kao što su kralj, predsednik ili premijer, vlada, sudije (u sudskom sporu), šef u bilo kojoj situaciji. Predstavlja pitačev posao i karijeru, društveni status (sto se nekada vezuje i za formalni brak). Takođe označava pitacevu majku. U medicinskim pitanjima – butine i kolena.
11. kuća
Kuca „nadanja i želja“ odnosno planova, „darova neba“, te prijatelja. Označava prihod od pitačevog posla (plata, beneficije, bonusi), šefa, te može da predstavlja i najbliže saradnike autoriteta koji su predstavljeni 10. kućom. U medicinskim pitanjima – listovi i skočni zglob.
12. kuca
Poslednja kuća, ujedno i treća loša, koja se vezuje za tajne neprijatelje pitača, veštičarenje u drevna vremena, širenje zlih glasina, špijuniranje. Predstavlja lične poroke pitača, fobije i sve ono čime pitač zarobljava samog sebe, pa i zatvor u koji ga stavljaju životne okolnosti i konkretna dela. Ovoj kući pripadaju sve životinje veće od koze. U medicinskim pitanjima – stopala.
Da bi se postavila horarna karta koja ima smisao za tumačenje mora ispunjavati faktor povezanosti simbola koji „odobravaju“ da karta bude realna.
Jedno od pravila definisao je Vilijam Lili, astrolog iz Engleske, poznat po knjizi „Hrišćanska astrologija“ koji kaže:“Vidi da li je pitanje radikalno ili pogodno za prosuđivanje; a to će biti kada su vladar ascendenta i sata iste prirode ili tripliciteta.“ 
Ovde se vidi koliko je orijentacija u realnom vremenu uz pomoć astroloških referenci bitna. Dan i noć se dele na planetarne sate, jednako kao što svaki dan u nedelji ima planetarnu simboliku. Dakle moraju se poklopiti elementi koji povezuju vreme postavljanja, ili shvatanja pitanja, sa potrebnim planetarnim vladarstvom u tom momentu. Ovakva nasumična sinhronizacija je prvi znak treba li pitanje prosuđivati ili ne. Takođe još jedno pravilo je bitno znati; ukoliko ascedent karte bude na prva tri ili poslednja tri stepena znaka, smatra se da nije dobro sagledana situacija i da pitanje nema smisla.

Signifikatori su planete koje vladaju pitačem i predmetom ( osobom ) za koju se postavlja horarni čart .
Signifikator pitanja je planeta koja vlada znakom na vrhu traženog polja . Ponovo je pogrešno predpostaviti da samo što neka planeta nadje u polju koje je vezano za predmet pitanja ima veze sa tim .
Čest je slučaj da neka treća osoba postavlja pitanje. Na primer , kada neko pita za prijateljicu koja očekuje brak, ili za dete koje treba da polaže ispit i sl . U tim slučajevima , iako će prvo polje i njegov valdar i dalje predstavljati pitača , astrolog treba da ignoriše tu planetu i da se skoncentriše samo na signifikatore koji vladaju pitanjem, odnosno da pravilno prepozna derivacije.
Kako je navedeno da je Mesec opšti kosignifikator bitno je pratiti njegovo kretanje i stanje u znaku. Ukoliko je u praznom hodu poprilično narušava odgovor koji daje ostatak karte.
Mesec je u praznom hodu kada ne može da napravi aplikaciju ni sa jenom drugom planetom u horarnom čartu . On dakle ne može da:
1. bude u aplikaciji ili se kreće u bilo kom glavnom aspektu sa drugom planetom
2. bude u aplikaciji ili se kreće ka paralelu ili kontraparalelu sa drugom planetom
3. bude u aplikaciji ili se kreće ka stepenu antiscije ili kontraantiscije sa drugom planetom
Mesec nije u praznom hodu ako pravi aplikacioni aspekt sa stepenom Asc’ u okviru sopstvenog orbisnog luka ( približno 12° ).
Kada se Sunce nađe na rastojanju manjem od 08° od neke planete, naročito ako je ta planeta glavni signifikator, bez obzira da li je reč o aplikacionom ili separacionom aspetku, Sunce „spaljuje“ svojim uticajem tu planetu i potpuno joj oduzima njenu moć . Spaljenost se u horarnoj smatra velikim hendikepom.
Pravila za dobijanje potvrdnog odgovora su:
Sakupljanje svetlosti, što je: kada su dva glavna signifikatora u separacionom aspektu , ali i jedan i drugi su u nekom aplikacionom aspektu sa nekom trećom planetom. Ta treća planeta je „prenosnik svetlosti“. Ili kada dva glavna signifikatora još uvek nisu ostvarili svoj medjusobni aplikacioni aspekt, ali oboje su u aplikaciji sa nekom trećom planetom. Ili „perfekcija“, odnosno kada dva signifikatora uopšte nisu u medjusobnom aspektu , ali i jedan i drugi imaju aplikaciju sa trećom planetom.
Pravila za dobijanje negativnog odgovora su; frustracija, što sama reč kaže sve što je porebno ~ dva signifikatora su u nekom glavnom apl.aspektu , ali pre nego što njih dvoje ostvare taj aspekt , neka sporija planeta presreće jednog od njih i tako „frustrira“ bržeg signifikatora I dovodi do negatovnog odgovora. Ili prohibicija, odnosno ako postoji neki aspekt izmedju dva glavna signifikatora, ali neka treća planeta, brža od njih, presreće prvog signifikatora i tako remeti ostvarenje aspekta medju njima. Isto tako, ako se desi da bilo koja planeta pravi aplikaciju sa nekom od glavnih signifikatora to će takodje dovesti do prohibicije.
Refranacija je još jedno pravilo za negativan odgovor a nastaje kada jedan od signifikatora tokom sklapanja apllikacije sa drugim signifikatorom pre završetka aspekta promeni pravac svog kretanja, bilo da postaje direktan ili da postaje retrogradan. Ovo je češće kada dolazi do retrogradnosti koja se takođe smatra problematičnim stanjem planete po pitanju kvaliteta dešavanja.

Autor: Mihailo Čukić

4 comments

  1. Zanima me kada je pitanje realno.Šta zapravo znači kada su vladar ascedenta i vladar sata iste prirode i tripliciteta?Znači da su u vladari tripliciteta isti ili…?

    1. Pitanja radikalnosti karte će biti obrađena u posebnom tekstu jer nema dovoljno prostora u odgovoru na komentar.

  2. Samo jedna mala dopuna. Deveta kuca nije kuca boga vec naseg viseg znanja a ono definise, izmedju ostalog, i nas odnos prema veri, duhovnosti i religiji. Bog nema svoju kucu, sto je mozda malo sebicno gledajuci sa nase strane, ali iz njegove perspektive gledano sve kuce i planete su njegove. Zato je nemoguce odgovoriti na pitanje“ Da li bog postoji“?

    1. Deveta kuća jeste kuća Boga. Sve kuće i planete su njegove, a čovekova kuća Boga jeste deveta, kroz koju mu pristupa. Na to pitanje je odgovor dat samim životom, jer Bog je život.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.