Rukovanje sa sudbinom

Hiromantija ili gledanje u dlan je sposobnost čitanja osobina i budućnosti iz dlana osobe. Dlan, oko, ali i cela pojava u sebi nose skrivene simbole jednake onima iz natalnog horoskopa osobe. Kao veština, hiromantija se razvila još u prethrišćansko doba i starija je od Platonove filozofije. U srednjem veku zabranjeno je bavljenje hiromantijom, da bi kasnije gledanje u dlan počelo da se vezuje za vašarske vračare i skitnice.
Pretpostavlja se da je nastala kad i astrologija, negde u trećem milenijumu stare ere, na prostoru Mesopotamije, Vavilona. Među hiromantima, ali i svima koji holistički sagledavaju čovek i život, uvreženo je mišljenje da su ruke sluge celog bića, te da ukoliko nešto utiče na naš organizam, šake ne mogu ostati bez posledica.                            Na slici dlana jasno se izdvajaju delovi koji su neposredno vezani sa planetarnim simbolizmima, dok se svaki prsst povezuje sa adekvatnom palnetom i njenim simboličkim značenjima. Na ovaj način čovek kao deo univerzuma u sebi sadrži skriveni kod koji upućuje na njegovo mesto u vremenu i na sudbinski put zacrtan rođenjem.
Levi dlan označava ono što čovek dobija, genetski i sudbinski, dok desni označava ono što je u skladu sa time i ostvario.
Što manje linija na dlanu, to je njihovo značenje povoljnije i obratno: što više linija na dlanu, to je osoba nemirnija, nestabilnija i nesrećnija.
Na značenje pojedinih linija utiču njihove dužine, početak, svršetak i pravilnost. Jasne linije su znak lakih i brzih događanja, dok svaki komplikovaniji izgled linija doprinosi simbolici komplikovanih i teških događanja.
Za one koji se interesuju za gledanje u dlan, evo jedan mali uvod za početnike. Na slici možete da vidite linije.           Leva ruka: govori nam o nasledjenim sposobnostima. Iz nje se može čitati šta će nam doneti budućnost. Desna ruka: pokazuje šta smo do danas uradili od našeg života (sadašnjost i prošlost), isto tako šta još imamo u planu. Na njoj se može prepoznati mera ostvarenja potencijala dotične osobe.
Linija Života: Ona počinje izmedju palca i kažiprsta i prolazi oko venerinog brega prema ručnom zglobu. Ako je duga, duboka i glatka: dobro zdravlje i pozna starost. Prekidi i račvanja prema dole ukazuju na bolesti i/ili loše udese. Duga bez ogranka i ukrštanja – znak je dugog, srećnog i radosnog života.
Široka linija zatvorene boje – snaga, stvaralačke sposobnosti, blaga narav.
Široka linija blede boje – slabo zdravlje, nizak karakter.
Kratka linija – rana smrt.
Nejednake linije – ako je na levoj ruci duga linija a na desnoj kratka, znači da ta osoba ima prirodne uslove za dug život, ali svojim načinom života sama sebi skraćuje život; ili obratno, ako je linija leve ruke kratka a desna duga, znači da ta osobaod rođenja ne poseduje uslove za dug život, ali svojim urednim načinom života prirodne nedostatke koriguje i sebi produžava život.
Slabljenje linije – ili njen potpuni nestanak na donjem delu u blizini zgloba šake, znak je za neke prikrivene bolesti.
Prekinuta linija na jednoj ruci znak je težeg oboljenja, a na obe ruke na istom mestu znak je smrti(naravno na ovo mora ukazivati još najmanje tri faktora).
Vijugava, isprepletana i isprekidana linija – znači život ispunjen teškoćama, bolestima i svakojakim neprilikama.
Ako linija života polazi iz sredine Jupiterovog brega – znači da će ta osoba imati izuzetno srećan i uspešan život pun časti i slave.
Linija Glave: Iznad linije života popreko preko dlana. Ova linija preseca dlan koso preko sredine. Počinje između palca i kažiprsta i spušta se na mesto gde se sastaju Mesečev i Merkurov breg.

Duga široka linija bez ogranaka – znak je razdraživosti i naprasitosti.
Duga linija bez ogranaka – velika dohovna snaga, samopouzdanje, visoke intelektualne sposobnosti.
Ako se linija završava na Mesečevom bregu – znak je avanturističkih ambicija i nestalnosti.
Ako ogranci linije glave silaze ka Venerinom bregu – znak je nestabilne ljubavi i velekih želja za ljubavnim avanturama. Krivudava linija – znak je prevrtljivog karaktera. Ako linija ide s kraja na kraj dlana – znak je duboke starosti.
Duga i duboka: opsežna pamet. Kratka i duboka: jednostrana pamet. Padajućeg smera: maštovit. Smer koji ide prema gore: dosadan, objektivan. Zajednički početak sa linijom života: razumno i uživljavajuće opstenje sa drugim polom. Početak daleko iznad linije života: Naklonost prema osornosti i licemjerstvu. Male poprečne crte kroz liniju glave: Sklonost glavoboljama i/ili bolestima mozga.
Linija Srca: iznad linije glave sa suprotnim pravcem (od malog prsta do kažiprsta). Duga, lučna neisprekidana linija – srećan porodični život.
Debela tamna linija – velika seksualna zainteresovanost i buran ljubavni život.
Debela bleda linija – fizička i duhovna slabost prouzrokovana preterivanjem u ljubavi.
Isprekidana linija – fizička slabost, seksualna nezainteresovanost.
Ako na jednoj ruci nema linije srca, znači da je ta osoba materijalno zainteresovana. Ako na obema rukama nema linije srca, znači da ta osoba ne bira sredstva da bi postigla svoje egoističke ciljeve.
Duga, duboka, glatka: iskren osećaj i samilost. Kraj linije srca izmedju kaži- i srednjeg prsta: dobrostiv i požrtvovan. Kraj na kažiprstu: pohlepan za vlašću. Kraj iza kažiprsta: posvećuje život jednom jedinom zanimanju. Što su bliži linija srca i linija glave to više glava dominira nad osećajima.
Linija Sudbine: Od ručnog zgloba do srednjeg prsta. Ova linija nije kod svih ljudi na istom mestu. Od mesta njenog početka ili svršeka zavisi i njeno značenje. Ako linija počinje:
Iz Saturnovog brega – sreća, bogatstvo, cicijašluk.
Iz Jupiterovog brega – izuzetni napredak i sreća.
Iz Mesečevog brega – sreća na putovanju.
Iz Marsovog brega – visok položaj u društvu i ostvarene ambicije.
Iz Merkurovog brega – veliki govornički dar, sugestivna moć.
Iz Venerinog brega – znak je sreće i ljubavi u braku.
Ukoliko je linija sudbine pravija i sa manje ogranaka i ukrštanja, osoba je srećnija i obratno.
Vrlo duboko urezana: Propisana sudbina odredjuje životni put. Linija sudbine počinje tek u sredini dlana: kasni uspjeh. Linija sudbine izostaje: svojstveno odredjen životni put. Prekidi: zle kobi. Cikcak linija: Nesreća, skretanje sa pravog puta.
Linija umetnosti: skreće od linije sudbine do domalog prsta. Posebno izrazita: umetnička nadarenost. Ako se pored može videti jedna druga linija (linija novca) dotični može da živi od svog talenta. Križevi i kvadrati na liniji ukazuju na sporadične zarade novca. Ako izostaju obadve linije neće biti ni slave ni sreće.
Liniija Merkura: desno pored linija umetnosti, ispod malog prsta. Jedna linija, duga i jaka: poslovna spretnost. Više tankih linija: naučni interesi. Linija merkura spojena sa linijom para ili umetnosti: Bogatstvo kroz nauku i poslovanje.
Linija zdravlja: Luk ispod linije Merkura. Ona izostaje kod mnogih. Ako je prisutna onda ukazuje na zdravstvene probleme. Često na bolove unutrašnjih organa.
Linije sreće: Oko četiri linije oko zgloba. Ako su jasne: Sreća. Ako su izprekidane: Sreća ali posle teškog rada. Ako izostaju: nema sreće.
Erotske Linije: male linije na venerinom bregu. Jedno jako venerino brdo ukazuje na jednu izrazitu osećajnost i vitalitet. Jake, duge i paralelne linije: jaki ljubavni osećaji. Kratke, slabe linije: manje osećajnosti. Mreža linija: Naklonost svadjama, kratkim vezama.
Linije uspeha: Male linije od linije glave do kažiprsta: prave linije: Ambicija vodi do uspeha. Ukrstene linije: prepreke na putu do uspeha. Linije koje se seku su jače od linija uspeha: ne uspeh ambicioznih planova.
Venerin krug: luk ispod srednjeg prsta i domalog prsta. Zatvoren krug: Razočarenje u ljubavi. Poluotvoren krug: Razočarenje će biti savladano. Više krugova: prevelika osetljivost otežava zajednički život.
Linije kontakta: linije ispod malog prsta. Njihov broj stoji za broj prijateljstva. Ako idu prema gore: srežne veze. Dole: nesrežne veze. Ispresecane linije: veze pune sukoba. Marsov prst: ako je gornji deo palca velik: jaka volja. Ako je donji deo veći: više logike nego razuma. Dug palac: dobija ono što želi. Jupiterov prst: što je više izražen kažiprst to je jača pohlepa za vlašću. Ako je relativno kratak: Sklonost ka podložnosti. Saturnov prst: njegovo izraženost pokazuje sklonost ka oprezu i nagodbi. Apolonov ili prst sunca: domali prst pokazuje emocije. Ako je dugačak: Sklonost ka preterivanju, ali takođe ka umetnickom temperamentu. Merkurov prst: pokazuje društvene talente. društven i živahan je onaj čiji mali prst dostiže do gornjeg dela domalog prsta.
PALAC Dugacak: vođa, dominantna licnost. Osoba jasnog i trezvenog duha, koja odmereno i pravilno donosi odluke. Vrlo dugacak: tiranska priroda, sve radi po svom. Kratak: osoba podlozna tudjem uticaju, srce upravlja glavom. Krupan: prodorna i sposobna osoba Kratak i debeo: uporna, pomalo ogranicena osoba Prav: uzdrzana, pouzdana, lojalna i oprezna osoba. Gibak: dobroćudna, plemenita, tolerantna, ali i pomalo ekstravagantna priroda. Uzani zglobovi: vitalnost duha i tela. Čvornovati zglobovi: energija nailazi u jakim naletima. Visoko postavljen palac: grabljiva i podla osoba. Nisko postavljen: hrabra i svestrana ličnost. Postavljen blizu dlana: osoba koja nije sasvim iskrena u ljudskim odnosima, pritvorna i uplasena.
KAŽIPRST (JUPITEROV PRST) Kažiprst govori o nasim ambicijama i potrebi da upravljamo svojom, ali i tudjim sudbinama, dogadjajima i ljudima. Dugačak: Osoba sposobna da upravlja, vodja: Iste dužine kao domali prst: uravnotežena i samouverena osoba, dobar organizator, osoba sposobna da preuzme rizik na sebe.
Kaziprst i srednji prst iste duzine: diktator, osiona osoba, koja zahteva apsolutnu sigurnost. Savijen u luk prema srednjem prstu: nagon za sticanjem, škrtica koja je sklona nagomilavanju materijalnih dobara. Dugačak i gladak: dobri izledi u poslu, javnim poslovima. Kratak: nedostatak istrajnosti i samopouzdanja, osoba koja ima o sebi loše mišljenje. Tanak prst: nerealna i nesigurna osoba.
SREDNJI PRST (SATURNOV PRST) Da li cemo postiži društveni uspeh i dobiti priznanja za naš rad, otkriće oblik i dužina srednjeg prsta. Prav i srazmeran ostalim prstima: opezna i osećajna osoba, sposobna za planiranje, koja voli samoću.
Dugacak, snažan, težak: ozbiljna misaona osoba, koja vodi uglavnom težak život, često melanholicna. Kratak: intuitivna osoba, manje neintelektualna. Kriv: zavisno od usmerenosti pokazuje sklonost ka spoljašnjoj ili unutrašnjoj stani zivota. Zgrcen pokazuje samosažaljenje .
DOMALI PRST (APOLONOV-SunčevUmemo li da volimo, da dajemo i primamo, da li smo estete i kreativne osobe, otkrice nam domali prst. Snažan, gladak, dugačak simbolizuje emocionalnu uravnoteženost, ali i težnju za slavom. Povoljan znak za glumce, novinare, ljude u šou biznisu. Vrlo dugačak: Introvertna osoba. Kratak: stidljiva osoba, teškoce u emocijama. Savijen : osoba koja ne ume da uskladi svoje potrebe i sposobnosti. Zgrčen : emocionalne i seksualne poteškoce.
MALI PRST (MERKUROV) Pokazuje talenat za trgovinu, biznis, mogucnost da se nametnemo i pokažemo svoje sposobnosti. Vrlo dugačak i gladak: veoma inteligentna osoba, govorljiva, izražajna, poslovno spretna. Kratak: osoba koja teško uspeva da iskoristi svoje potencijale, ili nepouzdana osoba. Savijen prema domalom prstu lukavost, poslovna spretnost, umešnost u zaradjivanju. Iskrivljen: lažljiva osoba koja se u poslu koristi nepoštenim sredstvima.
Izmedju prstiju i dlana se nalaze brezuljci, najveci pripada palcu i zove se Venerin breg. Ako je veliki govori o krepkom zdravlju i snažnoj fizičkoj strasti a ako je preterano naglasen oznacava izuzetno žestoku i strastvenu osobu. Udubljenje na Venerinom bregu pokazuje malo strasti, dok mali breg oznacava slabo zdravlje i nedostatak strasti. Jupiterov breg, kada je izražen označava ambiciju, entuzijazam, koncentraciju i sposobnost postizanja ciljeva. Saturnov breg ako je razvijen otkriva studiozan um koji se kloni neozbiljnosti i lakomislenosti, a okrenut je ka umetnosti, prirodi i pun je poštovanja za muziku, tradiciju i ceremonije. Sunčev breg kada je razvijen daje divan um, ljupkost i talenat za umetnost ili veliko cenjenje umetnosti. Merkurov breg karakteriše nekoga ko je brz u razmišljanju, jasno se samoizražava, voli promene i putovanja. Postoje dva Marsova brega, prvi pripada Jupiterovom bregu i označava hrabru veselu osobu sa vojničkim manirima. Ako je izražajniji otkriva tvrdog čoveka a u ekstemnim slucajevima siledžijsku, kavgadžijsku i galamdžijsku narav. Drugi Marsov breg označava uzdržavanje, odmerenost, moralnost, samokontrolu, osećaj za pravdu, društveni duh i pomirenost sa teretom života. Robustan Mesečev breg govori o prefinjenosti, dobrom ukusu, mističnoj ljubavi ka prirodi, sposobnosti maštovitog pisanja i naklonjenosti poeziji.
Oblik šake određuje vaša interesovanja, a zglob prsta šta vam je presudno u životu.
Zatvorite ruku u pesnicu i posmatrajte koji zglob prsta vam je najizraženiji. Evo šta to označava: Kažiprst: Osetljivi ste na kritike i držite do tuđeg mišljenja. Srednji: Za vas je najvažniji lični i porodični život. Domali: Najznačajnija vam je potraga za lepim stvarčicama koje čine svakodnevni život. Mali: Mnogo volite novac.
Oblik dlana; ČETVRTAST – Ako ruka ima četvrtast oblik (četvrtast dlan i kratki prsti), imate izražen smisao za praktično i nogama stojite čvrsto na zemlji. Takav dlan imaju profesori, advokati, metodične osobe i oni koji vole miran život. OBLI – Ako vam je dlan ovog oblika (dugačak dlan, a kratki prsti), vrlo ste ambiciozni, individualisti i imate neverovatno dobre ideje. Takav dlan imaju novinari i pronalazači. DUGAČAK – Ako vam je dlan dugačak (sve je izduženo), vrlo ste emotivni i često pesimista. Ipak, na kreativnosti vam svi zavide. Niste skloni tehničkim naukama. To je dlan umetnika i pisaca. VRETENAST – Ako vam je dlan vretenast (dlan četvrtast, a prsti dugački), pamet vam je brza i živa, a razmišljate duboko i analitički. To je dlan kakav imaju sociolozi i psiholozi.
Pogledajte kakvu liniju, kao narukvicu, imate na pulsu. Ona može da bude dvostruka ili trostruka. Ako su linije jasne, to označava da imate srećan život. Izuzetno srećne ruke su oni koji imaju tri jasne linije. Ako je prva linija u obliku lanca, to pokazuje radni životni vek pun teškoća pre nego što dođete do cilja i ostvarite ono što želite.
Simboli univerzuma su sadržani kako na nebu tako i na samom čoveku, i naravno u njemu. Jedinstvo simbola ukazuje na povezanost čoveka i svega što ga okružuje. Tu su sadržane dobre i loše stvari, mogućnosti i opasnosti. Život je opasan put pun prepreka , krivina a dobro će ga proći samo oni koji imaju izražen osećaj za čitanje znakova pokraj puta.

2 comments

  1. Treba dodati da na jagodicama prstiju imamo razne oblike “krugova”!
    Kombinacijom krugova dobivamo naš znak i podznak. Kako elementa tako i svega ostalog što nalazimo u horoskopu,astrologiji i numerologiji.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.