Planetarne slike

Analiza natalne karte podrazumeva sintezu brojnih faktora, zasnovanih na univerzalnosti planeta kako signifikatora simbolike životnih dešavanja. Osim simbola koje reprezentuje znak, polje i planeta, kombinatorika se usložava brojnim podpodelama znaka, i opisnim osobinama veze planeta i znakova, ili planeta i polja.
Znaci se dele na dekade i termine, odnosno simetrične podele od po 10 stepeni u vidu dekanata i asimetrične podele od 4 do 6 stepeni u vidu termina. Svakim dekanom ili terminom „upravlja“ planeta koja tu prenosi simbole svog vladarstva. Osim podele unutar znaka prisutna je podela znaka na dvenestine, tačnije područja po 2 stepena i 30 minuta, te se unutar svakog znaka nalazi svih dvanest znakova, počevši da je prva dvanestina analogna samom znaku. Na primer prva dvanestina znaka Ovna je Ovan, a poslednja Riba, dok je kod Riba, prva dvanestina Riba a poslednja Ovan. Kod Raka je prva dvanestina Rak a poslednja Blizanci, i tako redom.
Uz znake, kuće i planete u horoskopu su neizostavni deo sinteze i aspekti, odnosno „gledanja“ planeta. Po astrološki jasno utvrđenim pravilima, aspekti se izvode iz „gledanja“ znakova. Znaci ne vide prvi znak od sebe i peti zbnak od sebe, odnosno odnose od 30 i 150 stepeni.                                                                                                             U današnjoj astrologiji vlada zabluda koju nažalost neki nedovoljno školovani astrolozi podstiču, a to je aspekt od 150 stepeni ili kako ga oni nazivaju inkonjunkcija. U stvari to je odsustvo aspekta i bitno je kada se planeta u nekom znaku i vladajuća planeta tog znaka nađu u inkonjokciji, jer tada upravo nema aspekta i nema „dejstva“ tih planeta niti sinteze i sinergija onoga što oni simbolizuju(na primer planeta koja se nađe u Ovnu kada je Mars u Biku, Devici, Škorpiji ili Ribama nema aspekt sa vladarem znaka).
Inkonjunkcija znači ne spajanje, odsustvo saradnje, dok konjunkcija znači spajanje-saradnja planetarnih simbola. Iz tog razloga konjunkcija nije aspekt, kao ni inkonjunkcija.
No, mimo svih analitičkih sinteza postoje aspekti i pozicije planeta koje imaju suviše upečatljivo simboličko dejstvo te se izdvajaju iz karte, ruše sintezu i opterećuju natus teškim sudbinskim događajima, mnogo češće nego lagodnim i brzim uspehom, mada ima i toga.
Osnovni pečat težine i teške sudbine daju istaknuti malefici u natalnoj karti, u uzajamo lošem aspektu ili u lošim aspektima prema svetlima(Sunce i Mesec).
Loši aspekti su kvadrat, odnos od 90 stepeni, i opozicija, odnos od 180 stepeni.
Takođe svaka planeta koja se spaja sa maleficima, odnosno nađe se u konjunkciji, smatra se obeležjem teške sudbine.
Astrologija u svojoj osnovnoj postavci, kroz polja, tačnije kuće horoskopa, prikazuje život osobe, lične i porodične odnose, kao i sveukupna dešavanja u odnosu na okolinu. Polje koje je osnovno za porodične odnose, i koje definiše kvalitet porodičnog nasleđa, koje nije ono u novcu, već u mnogo važnijoj stvari, porodičnoj sudbini jeste IV, poznatije po skraćenici I.C.
Ovo polje je jedno četiri „stuba“ na kojima je oslonjen horoskop, nešto poput temeljne tačke, koja iz generacije u generaciju sabira i prenosi sudbinske uticaje.
Planete koje sačinjavaju astrološke šeme podeljene su na malefične, odnosno loše i benefične odnosno dobre, na taj način da su dve loše, Mars i Saturn, i dve dobre Venera i Jupiter, dok je Merkur neutralan, i ponaša se onako kako druge planete na njega utiču, a svetla, Sunce i Mesec, mogu trpeti uticaje ali se ne svrstavaju u dobre i loše, već ih dobri aspekti jačaju, dok ih loši oštećuju.
Sunce kao primarni muški princip, te kao „veliko svetlo“ sa sobom nosi negativnu osobinu „spaljivanja“ i držanja planete „pod zracima“. Planeta je spaljena unutar 8 stepeni od Sinca a pod zracima do 18 stepeni. Ovo nisu klasični loši aspekti, ali je vrlo upečatljiva planetarna slika autoriteta ili same osobe ili oca osobe u prvom redu, a zatim i svakog potonjeg autoriteta koji guši sam natus.
Od rasporeda dobrih, loših i neutralnih planeta zavisi tok sudbine osobe, pozitivna, negativna i fatalna dešavanja. Sunce predstavlja oca i nasleđe svih osobina po očevoj strani, dok Mesec to isto reprezentuje ali kroz žensku liniju. Takođe Mesec, osim što predstavlja fizičko telo, predsavlja još jedan simbol, a to je da označava dom-kuću osobe, kao i njegovu-njenu porodicu koju će stvoriti, ne samo roditeljski dom.
Osnovna postavka problematičnih planeta zasniva se na Saturnu i njegovom položaju u natalnoj karti. Saturn je veliki malefik, odnosno planeta čiji su zloćudni uticaji neizbežni, i po posledicama daleko najopasniji i najduži. Njegove dve najteže pozicije jesu u I polju, koje se odnosi na samog nosioca horoskopa, kako na telo tako i na duh, kompletnu ličnost, i u IV polju, gde se odnosi na teške porodične odnose, probleme, genetsko nasleđe izraženo kroz bolesti, i sukobe, kao i tešku materijalnu situaciju, gubitke imovine i slično. Prvo polje, ascedent ili žargonski rečeno podznak, sve loše Saturnove simbole usmerava na samu osobu, kroz destrukciju doživljenu od drugih, ali često i kroz samodestrukciju. U nekim ekstremnim slučajevima i komplikovanim natalnim kartama, ova slika ukazuje na samoubistvo. U svakom slučaju, mogućnosti koje se nameću su male, problemi veliki, a okruženje počevši od detinjstva nije prijateljski nastrojeno prema osobi. Donosi strahove i ograničenja, sve pokušaje da se promeni život donosi kroz tešku borbu i česte neuspehe. Ako su aspekti dobri, kroz vreme se stvari popravljaju, na greškama se uči, a ono što na početku bude problem, na kraju događanja se sredi.
Problematiku produbljuje IV polje, koje donosi probleme kroz porodicu, genetsko nasleđe, sklonost genetskim bolestima, probleme koji se prenose sa kolena na koleno. Česti su generaciski sukobi, alkoholizam, nasilje, koji mogu biti u porodici ili sa bliskim rođacima, najčešće oko imovine, nasledstva, osporavanja prava, falsifikovanja dokumenata vezanih za vlasništvo, sudske sporove, ili kakve druge peripetije. Kroz generacije se prenosi ista ili veoma slična problematika. U ovakvim postavkama planetarnih simbola koju kanališe Saturn, česta su porodična stradanja, ili kakvi drugi problemi koji su zajednički za sve članove porodice. Dešava se da se jedan od članova okrene kriminalu, a porodica u nesvesnoj želji da mu pomogne, ili u strahu, umesto da realno sagleda situaciju, postaje saučesnik i time pogoršava svoju situaciju, ali uvek u drugima nalazi krivce i opravdanje za svoje greške. Ovo se posebno odnosi ako je neku skrenuo u drogu ili kakav lakši oblik kriminala, nalik privrednom. Saturn je planeta koja između ostalog ima osobinu da manipuliše i obmanjuje, te je njegov uticaj koji pokazuje u ovom polju, samoobmana idejama da su neki drugi ljudi i događaji krivi za lošu porodičnu sudbinu i nemogućnost priznanja sopstvenih grešaka i sami tim dublje tonjenje u sve veće probleme.
Ukoliko osim ovakvih pozicija Saturn ima aspekte koji su loši sa recimo Suncem ili Mesecom, to produbljuje problem, prenosi ga na sledeću generaciju, i pojačava posledice, i nanosi štetu zdravlju ili imovini. Svaki Saturnov aspekt ukazuje na dugu istoriju problema, dešavanja koja idu sa predaka četiri do pet generacija unazad, i naravno da će se u budućnosti teško razrešiti ovakvih uticaja.
Ako se Saturn nađe u konjunkciji sa Marsom, ili ako ima loš aspekt sa Marsom, ovo je slika dešavanja koja preuzimaju sudbinu natusa i odvajaju ga od najmanje mogućnosti da svi ostali aspekti i položaji planeta, ma koliko dobri bili do kraja ispolje svoja simbolička značenja. Svaka situacija, počevši od najbanalnijih svakodnevnih dešavanja, do bitnih životnih odluka, ispoljena kroz ovu sliku, pretvoriće se u skoro nerešiv sukob, ili unutarsame osobe ili sa okolinom.
Sukobi unutar natusa, obično se ispoljavaju kroz probleme temperamenta u prvom redu, a za rezultat imaju posledicu ispoljenu kroz bolesti ili neki drugi vid umanjenja životnih povoljnosti.
Sledeća planeta koja nanosi štetu i prenosi loše uticaje, ali u manjem obimu, jeste Mars. On je posebno opasan kad se nađe, kao i već pomenuti Saturn u IV kući. Nasilna je planeta, te ova slika ukazuje na probleme koji se kroz porodičnu genetiku prenose kroz sukobe, brze, kratke ali sklone fatlnim dešavanjima. Često je prisutan kod horoskopa koji ukazuju na krvnu osvetu, ili kakav drugi nasilni čin u prošlosti porodice, i samim tim u sadašnjem vremenu privlači i uzrokuje nasilje i potpuni nesklad u porodici. U jednoj generaciji donosi vršenje nasilja, dok u sledećoj neko od članova porodice doživi nasilje. Još jedno polje u kome Mars teško deluje jeste polje partnerstva, VII polje, jer u tom slučaju partner donosi svoju tešku porodičnu priču, svoje teško nasleđe i onda se kombinacije dve problematične genetike sjedinjuje u jednu, koja mora doneti nove probleme sa vrlo malo mogućnosti za izvlačenje, i često se pogoršava razvodom.
Najgora kombinacija simbola Marsa i Saturna jesu njihovi loši uzajamni aspekti, koji neprestano donose nemir, strepnju, loše i teške događaje, a svaki plan pretvaraju u neuspeh i gubitke. Osobe pod uticajem ovakvih aspekata sklone su povredama i operacijama, i često se mogu naći u ozbiljnim problemima. Ovakvoj kombinaciji dve loše planete, ukoliko se pridruži Mesec u nekom od loših aspekata, dodatno pojačava nasleđe koje se narodski definiše kao prokleto, i osoba koja ima ovakve aspekte veoma teško može da ih obuzda i pravilno postupi i ma kojoj životnoj situaciji, dešavaju se stvari koje se ne mogu lako objasniti, uticaji su uvek loši, i često izgleda kao da se neka nevidljiva sila meša i remeti stvari. Često preceni svoje mogućnosti, zaigra na veliko i sve izgubi.
Još jedno polje je posebno vezano za sve one koji problema ne mogu da se otresu, a to je tradicionalno polje vezano za malere, probleme, tajne, neprijateljstva, XII polje.
Ukoliko se tu nađu Sunce ili Mesec, uvek su u problem uključene porodične i nasledne situacije.
Ovo polje donosi bolnice, zatvore i ludnice, kroz događaje koji se prenose na svaku ili svaku drugu generaciju. Greške mogu biti vezane i za druge ljide, recimo može se desiti da lekar napravi grešku te da osoba koja ima ove aspekte duže i teže prolazi oporavak, a isiti su aspekti odgovorni za pogrešne dijagnoze.
Svi problematični aspekti Saturna i Marsa, vezani za Sunce i Mesec, bez obzira u kom se polju nalazili ukazuju na nasledne probleme i na porodični usud koji se ponavlja.
Sledeća polja koja nose sliku naglašenih negativnih dešavanja jesu VI i VIII polje, prvo kao polje bolesti, drugo kao polje smrti.
Slika malefičnih planeta u VI polju, ili planeta u lošim aspektima sa maleficima je slika osobe koja trpi dosta psihičkih opterećenja te dosta zdravstvenih nevolja.
S’druge strane VIII polje, iako sa maleficima ili planetama pod aspektom malefika ne mora predstavljati brzu smrt, ili kratak život, i to u većini slučajeva, ali je slika velikog haosa unutar sam osobe ili koji osoba trpi kao posledice svojih loših odluka ili nametnutih izbora.
Svaka planetarna slika u koju su uključeni Saturn i Mars, kao malefici, te druge planete koje se nađu sa njima u istom znaku ili polju ili se nađu u lošem aspektu jesu slika problema, koji iskače iz natalne karte i dominira sudbinom natusa.
Tu se može prepoznati više modela dešavanja.
Prvi model i nažalost najčešći jeste da tokom celog života ovakvi aspekti obeležavaju dešavanja i svaku ili skoro svaku situaciju ometu u startu.
Drugi model je da bitne i ključne situacije ometu na dohavt cilja, u nekim natalima svaku, u nekim natalima pojedine samo.
Treći model je da se retko ali bitno ispolje osobine koja ove slike nose. To se može desiti na način da natus stabilno prolazi kroz bitne životne problematike i događanja, da je spešan te da onda naglo dođe do obrta situacije i da sve krene nizbrdo.
Kako god bilo, planetarne slike malefika opredeljuju sudbinu natusa i bitno opterećuju život. Mogućnost koju astrologija pruža, jeaste temeljna introspekcija u sadejstvu sa ispravnim tumačenjem načina na koje natus što objektivno proživljava kroz razne situacije, što subjektivno doživi. Objektivno i subjektivno se ne mogu razdvojiti, jer su to lice i naličje istinskog doživljavanja sudbine, ali se mogu manje ili više kanalisati, i pravilnim činjenjem amortizovati na način da se ublaže štete i povećaju benefiti svake situacije. Nalik drevnoj kineskoj mudrosti, svaka kriza je ujedno i šansa, ali ne može svako da prepozna na vreme krizu i od nje napravi šansu.

One comment

  1. Odlican tekst. Realno, primenljiv na desavanja.
    Mars konjunkcija saturn u Vagi (u trecoj kuci ), kvadrat venera ( u sestoj kuci ); nocno rodjenje.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.