Astrologija Sunca i Meseca

Odnos ova dva nebeska tela umnogome određuje funkcionalno život na zemlji. Bez Sunca i Meseca nema svetla, toplote, plime i oseke, rasta, fotosinteze…
A i kako Biblija kaže:
„Reče Bog, neka budu videla na svodu nebeskom, da dele dan i noć, da budu znaci vremenima i danima i godinama. Neka svetle na svodu nebeskom, da obasjavaju zemlju, i bi tako. I stvori Bog dva videla velika, videlo veće da upravlja danom, i videlo manje, da upravlja noću, i zvezde. I postavi ih Bog na svodu nebeskom, da obasjavaju zemlju, i da upravljaju danom i noću i da dele svetlost od tame. I vide Bog da je dobro. I bi veče i bi jutro, dan četvrti“.                                                                                                                                                                                       Dan četvrti u koren svesnog i nesvesnog ljudske vrste ugradi poklon Božiji, na osnovu koga nastade računanje vremena, mera vremensko prostorna, esencijalna za funkcionisanje sveta kakvog poznajemo.
Svakako da ovde neću zaobići ni Saturna koji jeste Kronos, i jeste onaj koji meri vreme u smislu trajanja, i starenja, ali osnovna priča o vremenskom ritmu je Sunce i Mesec.
Oba kalendara, i solarni i lunarni, nastali su usled kretanja Zemlje oko Sunca, i naravno Meseca oko Zemlje. Oba imaju svoju svrhu i primenjiva su za merenje vremena. Naravno sem kalendarskog uticaja, Sunce i Mesec imaju i krajnje praktičan astrološki uticaj kako u natalnoj, tako i u drugim granama astrologije, a posebno u predikcijama. Uostalom praćenjem progresija Meseca dolazimo do izračunavanja dužine života.
Naravno ovde dolazimo de jedne metafizičke konstante, odnosno simboličke osnove, a to je krug, odnosno duh za Sunce, i polukrug, odnosno duša, za Mesec. Naravno na ovo kad se doda krst materije, dobijamo različite simboličke kombinacije koje se koriste i za predstavljnje svih ostalih planeta. Na primer simbol Saturna je krst materije na polukrugu duše, i svakako sam ovaj simbol otkriva još jednu astrološku korelaciju, a to je odnos Meseca i Saturna koji je izuzetno bitan, ali će biti posebno obrađen van ovog teksta.
Dakle duh i duša odnosno Sunce i Mesec jesu život, i daju život čvrstoj materiji. Odnos ova dva tela jeste odnos udaha i izdaha i jeste osnovno pulsiranje i makro i mikrokosmosa, i jeste i ritam života i ritam vremena.
Ova dva ritma čine jedno, iz razloga što je naše parče univerzuma u kome obitavamo ograničeno pojmom vremena. Naravno Saturn, Kronos, odnosno Hronos je zadužen za taj deo priče. Od njegovog imena reč hronologija vuče poreklo. Takođe i reč horoskop, odnosno horos(čas, vreme) skopein (posmatranje). Dakle astrologija je posmatranje vremena u sklopu kretanja planeta i njihovog uticaja kako na pojedinca tako i na sveukupni život na zemlji. Odnos Sunca i Meseca se može definisati po još jednom tumačenju, muško ženski princip, četvrto i peto polje, na čijoj granici se nalazi mitski planetoid Izis povezan sa rađanjem. Naravno upravo je odnos Sunca i Meseca i zadužen kako za začeće tako i rađanje. Mesec u mundanoj astrologiji inače predstavlja čoveka, narod, ljudstvo u najdirektnijem smislu, široke narodne mase što reče neki naš političar pre jedno 20 godina.
Da batalimo šalu sa političarima, upravo odnos ova dva tela sa Saturnom jeste i psihofizička konfiguracija čoveka.
Zašto?

Mehanizam

Alhemiska predstava Sunca i Meseca

Pa da krenemo; Sunce je pokretač života, fizički, Mesec životu daje emotivnu komponentu, zajedno razdvajaju polove po svojim osnovnim principima, Sunce muško, Mesec žensko. Čvrstu, fizičku formu daje Saturn zajedno sa Mesecom. Zašto je ova kombinacija tako osobena, osim što je izvodljiva samo na planeti Zemlji. Već na Marsu, kada bi postojalo života, u priču bi ušla dva meseca i u mnogome promenila osobine psiho emocionalnog sklopa. Na drugim planetama isto to još komplikovanije zbog većeg broja satelita. Osnova ove priče je naš Mesec, koji nam preko prenosa duše daje emocije, imaginaciju, sećanja, iskustva predaka, genetski kod pa i nasledne bolesti (Mesec, znak Raka, četvrto polje-porodica, otadžbina, genetika). Naravno svi znamo da je ljudsko telo najvećim delom sastavljeno od vode, i naravno da jednako sa uticajima na plimu i oseku ova dva tela utiču i na ljudsku vrstu.
Nema ovde ničeg misterioznog, dovoljno je pogledati flašu obične vode i pročitati na etiketi rezultate analiza: Na, K, Ca, Fe, Al…… Svi smo učili u osnovnoj školi šta ovo znači, i svi znamo šta se dešava kad nam je slaba krvna slika i nedostaje gvožđa. Gvožđe, Fe, Mars u astrološkoj simbolici, kalcijum, Ca, Saturn, aluminijum, Al, Merkur, i da ne nabrajam dalje, minerali i gradivni delovi ljudskog tela kojima upravljaju planete. Kako sam organizam ovi odnosi regulišu i ponašanje, posebno u osetljivim fazama, lunacijama. Već duže vreme psiholozi i sociolozi proučavaju ponašanje i Mesečeve faze, samo se treba setiti izraza mesečar, i šta taj izraz predstavlja, osobu osetljivu na faze Meseca. Lunacije, na engleskom lunation, iz ove reči je izvedena reč lunatic – ludak, odnosno psihički i emotivno nestabilna osoba. Jedna reč nas dovodi do suštine. To znači da čovek živi u skladu sa solarnim i lunarnim ritmovima. Ovo određuju faze ritma, posebno faza mladog odnosno punog Meseca. Intereantno je pomenuti da žene reaguju na fazu punog Meseca, dok muškarci pre reaguju na fazu mladog Meseca. Osim psihičkog zdravlja, na ove faze reaguju i hronični bolesnici. Analogno ovim uticajima, astrologija ima posebnu disciplinu, elekcionu ili izbornu astrologiju, po kojoj se određuju povoljni trenuci za započinjanje delatnosti. Naravno da je baš upravo na ritmu Sunce/Mesec zasnovan ovaj deo astrologije. Generalno pravilo je da de većina stvari započinje na rastući Mesec, mada ima i onih koji idu na padajući. Svakako osetljive faze su sami prelasci Meseca iz jedne u drugu.
Svakako da se posebna pažnja obraća na pomračenja, odnosno eklipse bilo da su solarna, bilo lunarna. Kako eklipse imaju bitan uticaj tako generalno svi aspekti planeta ka Mesecu primarno, zbog bržeg kretanja, tako i Suncu čine osnovu čarta.
Ovde možemo da upotrebimo jednu analogiju sa mašinama, na primer, ako postavimo teoriju da je Zodiak mehanizam, onda dve ključne poluge, osovine, tog mehanizma jesu upravo solarni i lunarni uticaji. Podela zone uticaja je vrlo jasno postavljena, naime Sunce vlada dnevnim rođenjem, Mesec noćnim što je i sasvim prirodno. Sunčevo, solarno zračenje, Mesec u vidu kosmičkog megaogledala prenosi na planetu Zemlju, i to sa četiri različita ugla, u zavisnosti u kojoj je fazi. I ne samo zračenje Sunca već i ostalih planeta.
Kako Mesec ima svoju zonu jedinstvenog uticaja na život, kako pojedinca tako i ukupni na planeti Zemlji, tako i Sunce vrši neke jedinstvene uticaje. Upravo zbog kretanja Sunca, posmatrano sa Zemlje, dolazimo do fenomena retrogradnosti. Od Merkura pa do Saturna pa i astronomski gledano do Plutona, i planeta iza njega, sve planete imaju kretanje unazad iliti retrogradno kretanje. Šta je to ustvari; najkraće objašnjenje bi bilo da se tim fenomenom usklađuje kretanje planeta sa ritmom Sunca i Meseca, jer jedino ova dva tela u astrologiji nisu nikad u retrogradnom kretanju.
Ovo znači da osnovni mehanizam primene Zodiaka kroz horoskop na život, kako ljudi tako i ukupni, zasniva se primarno na uticaju Sunce/Mesec. Jedina dva direktna tela koja prenose čiste uticaje, za razliku od ostalih tela koja prenose i uticaje povezane sa karmičkim, odnosno uzročno-posledičnim astralnim uticajima.
Mesečevo brzo kretanje daje mogućnost velikog broja kombinacija odnosa sa Suncem i baš u toj kombinatorici leži lepota i raznolikost astrologije. Sunce je u zodiačkom znaku jednom godišnje, a Mesec jednom mesečno zbog kretanja koje je približno 28 dana. U toku svog 28-dnevnog kretanja, ova dva tela naprave konjukciju 0 stepeni rastojanja. Ovaj fenomen zove se mlad Mesec, mena u kojoj Mesec okrene Zemlji svoju neosvetljenu stranu. Otprilike dve nedelje kasnije imamo odnos od 180 stepeni odnosno pun Mesec. Ovo su Mesečeve mene, ili lunacije, luneza. Svaka mesečeva mena pojedinačno u znacima zodiaka ima specifično značenje, kako u natalnoj tako i u mundanoj astrologiji. Svaka mena koja se dešava u aspektu sa većim brojem planeta donosi burnije događaje. Svi ovi aspekti se u prirodi zodiačkog znaka prenose na individualni, odnosno širi društveni plan, ekonomski,atmosferski, politički, itd.

Mesečeve mene i eklipse

Posebno značenje u astrološkim analizama zauzima proučavanje Mesečevih mena i naravno pomračenja, odnosno eklipsi. Od najstarijih astroloških tekstova na ovamo možemo pratiti jedinstvenu i nepromenjivu tehniku praćenja kretanja Sunca i Meseca, njihov svaki uglovni odnos, aspekt, ima svoje specifično značenje. Standardni, Ptolomejevi aspekti; konjunkcija, kvadrat i opozicija, čine sliku kretanja Meseca u njegove četiri faze.
Mlad Mesec, odnosno konjunkcija, jeste prva faza ovog ciklusa, označava nešto novo, početak, razvojne mogućnosti, povoljan je za počinjanje, bujanje, povećava nivo hormona u organizmu, apsorbciju hrane i vode, povećava telesnu težinu.
Prva četvrt-kvadrat u rastu povećava energiju, subjektivno ambiciju, objektivno okolnosti se nameću tako da traže akciju, moto je cilj opravdava sredstvo, pojačava se metabolizam, organizam se puni energiom.
Pun Mesec, kulminantna faza, ravnoteža i spoznaja, ciklus je stigao do vrha, zastoj u akciji, organizmu je potreban odmor, volja za delanjem opada, metabolizam se menja, energija se prazni. Ostvarenje planova, završetak poslova. Poslednja četvrt, opadanje, analiza, posmatranje, Mesec prelazi u balsamovanu fazu ne delanja, nepovoljno za započinjanje akcija, ciljevi nejasni, nedostatak snage, sprema se za novi ciklus i novi mlad Mesec. Za razliku od mena koje su prirodni ritam odnosa dva svetla, eklipse jesu prirodni, ali nametnuti ritam promena, koje često mogu biti nasilne. U drevnim civilizacijama zabeleženo je da na eklipse i pojave kometa propadaju države i ginu lideri. Na primer grčki istoričar Tukidid pominje slucaj iz vremena peloponeskog rata kada Atinjani jedom prilikom nisu isplovili sa sidrišta u bitku (iako im je oklevanje moglao naneti samo štetu) jer je u presudnom momentu došlo do pomračenja Meseca. Sigurno je jedno: ovako krupni događaji kao što su pomračenja Sunca i Meseca ne dešavaju se u prirodi bez značajnih posledica po ljude. U većini slucajeva oba pomracenja su losi znaci. Pomračenje Meseca predskazuje rat, a pomračenje Sunca i rat ali i druge pošasti: glad, kugu, ustanak. U našem narodnom predanju, pomracenje Sunca je znak nevolje za sve hrišćane, narocito za Srbe, dok pomračenje Meseca predskazuje zlo za Turke.
Sunčeve eklipse, pomračenja utiču mnogo više na fizičkom planu, nego što to čine Mesečeva pomračenja na koja psiha daleko više reaguje.

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.